Zobrazowania lotnicze i satelitarne

Baza danych zawiera zbiór 428 barwnych i 502 czarno-białych analogowych zdjęć lotniczych oraz jedną panchromatyczną scenę satelitarną pozyskaną za pośrednictwem rosyjskiego systemu Resurs-DK. Gromadzone skany zdjęć lotniczych wykonane zostały w latach od 1947 do 2004, natomiast zobrazowanie satelitarne obejmujące swym zasięgiem obszar Warszawy pozyskane zostało w 2006 roku.

Baza danych plików rastrowych powstała na potrzeby projektu badawczego, oraz prac komercyjnych związanych z: wykonaniem mapy użytkowania gruntów, cyfrowych ortofotomap dla obszarów Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, Wieliczki i gminy Warszawa Praga-Południe, a także monitoringiem jezior warmińskich.

  

Przykładowe zdjęcia lotnicze (Wieliczka Barycz – po lewej, Aglomeracja Warszawska  – po prawej)

Przechowywane w bazie danych wysokorozdzielcze obrazy lotnicze i satelitarne pokrywają swoim zakresem 10 obszarów tj.:

  • Aglomeracja Warszawska (270 barwnych zdjęć lotniczych w skali 1 : 25 000);
  • Konstancin Jeziorna (12 czarno-białych zdjęć lotniczych w skali 1 : 10 000);
  • Nadwiślańskie Parki Krajobrazowe (121 barwnych zdjęć lotniczych w skali 1 : 26 000);
  • Nidzica (37 barwnych zdjęć lotniczych w skali 1 : 26 000);
  • Warszawa Praga Południe (241 czarno-białych zdjęć lotniczych w skali 1 : 26 000);
  • Warszawa ResursDK (1 scena satelitarna);
  • Wieliczka 1970 (28 czarno-białych zdjęć lotniczych w skali 1: 5 000);
  • Wieliczka (72 czarno-białych zdjęć lotnicze w skali 1 : 7 000);
  • Wieliczka 1984 (85 czarno-białych zdjęć lotniczych w skali 1 : 9 000);
  • Wieliczka Barycz (64 czarno-białych zdjęć lotnicze w skali 1 : 5 000).