Publikacje 2022

Publikacje

 • Waśniewski A., Hościło A., Chmielewska M.: Can a Hierarchical Classification of Sentinel-2 Data Improve Land Cover Mapping? Remote Sensing ,2022, 14, 989. https://doi.org/10.3390/rs14040989
   

Konferencje naukowe

 • Ningthoujam R.K., dos Prestes S., Feitosa de Andrade M., Carniello M.A., Wigley-Coetsee C., Harrison M.E. Kusin K., Rasul A., Hoscilo A., Pellegrini A., Oliveras I., Feldpausch T.R., Page S., Bloomfield K.J., Harrison S.P., Prentice I.C., Remote sensing of tropical vegetation properties in response to fire return time, In Proc.: EGU2022, Wiedeń 25.05.2022 (referat EGU22-6549).

 • Hościło A., Lewandowska A., Waśniewski A., Kałuski M., The use of satellite data for identification of forests growing on arable land. ESA Living Planet Symposium, 23-27.05.2022, Bonn, Niemcy. (poster).

 • Waśniewski A., Hościło A., Lewandowska A., Comparison of hierarchical and flat land cover classification of Sentinel-2 data. ESA Living Planet Symposium, 23-27.05.2022, Bonn, Niemcy. (poster).

 • Hościło A.,Integration of LCLU data from satellite remote sensing with national databases and monitoring forest status in Poland, The South, Central and East European Regional Information Network– SCERIN-8 workshop, 30.05 – 1.06.2022

 • Hoscilo A. “Introduction to EO4UA initiative: focus on forest fires in Ukraine” The South, Central and East European Regional Information Network– SCERIN-8 workshop, 30.05 – 1.06.2022, online
 • Pielacha P., Hościło A., Lewandowska A., Potencjał bazy danych opartej na regularnej siatce kwadratów w harmonizacji i analizach przestrzennych, IX Ogólnopolska konferencja „GIS w Nauce” 2022, 23-24.06, Toruń

 • Fjellstad W., Hościło A., Quality control of Copernicus High Resolution Layers for monitoring agricultural landscapes and wetlands, IALE 2022 European Landscape Ecology Congress, 11-15.07. 2022, Warszawa

 • Hościło A., Omówienie wniosków z posiedzenia Copernicus User Forum; Prezentacja Copernicus Land Monitoring Service, Telekonferencja poświęcona Obserwacji Ziemi (EO) i serwisom Copernicus, 15.07. 2022, online

 • Hościło A., Zakres przedmiotowy dyscyplin obserwacja Ziemi i geoinformacja (EO4GEO - Body of Knowledge), XXXI Konferencja PTIP "Geoinformacja w dobie zagrożeń globalnych", 8-9.11.2022, Warszawa

 • Chmielewska M., Hościło A., Ocena potencjału produktów programu Copernicus: Riparian Zones oraz Small Woody Features do monitorowania stanu roślinności wzdłuż strumieni i rzek w Polsce, XXXI Konferencja PTIP "Geoinformacja w dobie zagrożeń globalnych", 8-9.11.2022, Warszawa

 • Cuprjak M., Pluto-Kossakowska J., Ocena estetyki przestrzeni z wykorzystaniem wskaźników jakościowych, XXXI Konferencja PTIP "Geoinformacja w dobie zagrożeń globalnych", 8-9.11.2022, Warszawa

 • Waśniewski A., Hościło A., Aune-Lundberg L., Ocena wpływu danych referencyjnych i Numerycznego Modelu Terenu na wynik klasyfikacji pokrycia terenu na przykładzie Viken County w Norwegii, XXV Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji, 28-30.11.2022, online

 • Hościło A., Lewandowska A., Waśniewski A., Leszczyńska A., Szpiegowskie misje satelitarne punktem wyjścia do badań historii lasów w RDLP Krosno w latach 1960-2020, XXV Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji, 28-30.11.2022, online

 • Rynkiewicz A., Hościło A., Lewandowska A., Mapowanie zasięgu pożarów w różnych ekosystemach na podstawie danych Sentinel-2, XXV Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji, 28-30.11.2022, online

 • Stosio D., Hościło A., Osińska-Skotak K., Analiza zjawiska „betonozy” na przykładzie danych i produktów programu Copernicus, XXV Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji, 28-30.11.2022, online