Problematyka

Magnetyzm ziemski

IGiK jako jedyny w kraju ośrodek naukowy prowadzi prace związane z badaniem pola geomagnetycznego i jego zmian wiekowych na terenie Polski i krajów sąsiednich. Prace te trwają od lat 1950.
Polska posiada najstarszą w Europie sieć magnetycznych punktów wiekowych (repeat stations) zastabilizowaną w latach 1950. Od tego czasu systematycznie, raz na 2-3 lata, wykonywane są na tych punktach pomiary trzech niezależnych składowych wektora natężenia pola ...

Czytaj więcej >