Metody prezentacji dynamiki informacji przestrzennych za pomocą interaktywnych animacji kartograficznych

Kierownik projektu: dr Dariusz Dukaczewski
(25.08.2004-24.02.2006)

Celem projektu jest:

  • określenie możliwości i ograniczeń tworzenia kompleksowych / interaktywnych animacji kartograficznych; - ustalenie możliwości i ograniczeń izolowanego i łącznego wykorzystania metod prezentacji kartograficznej w kompleksowych / interaktywnych animacjach kartograficznych (o charakterze wielowarstwowym i odnośnikowym);
  • określenie możliwości i ograniczeń łącznego wykorzystania statycznych oraz dynamicznych zmiennych graficznych w badanych metodach, możliwych do wykorzystania w kompleksowych / interaktywnych animacjach kartograficznych różnych typów;
  • stworzenie koncepcji, realizacja i testowanie metody doboru metod prezentacji kartograficznej (wykorzystujących statyczne i dynamiczne zmienne graficzne / wizualne) w celu optymalizacji przekazu wiadomości o dynamice informacji przestrzennych, za pomocą kompleksowych / interaktywnych animacji kartograficznych różnych typów.
  • metoda stworzona przy wykorzystaniu przeprowadzonych prac badawczych oraz wypracowanej uprzednio metody encyjno-kartotropicznej ma stanowić propozycję rozwiązania ułatwiającego projektowanie i tworzenie kompleksowych / interaktywnych animacji kartograficznych różnego typu.