Metody proceduralne projektowania legend kartogramów i kartodiagramów animowanych przeznaczonych do wizualizacji komputerowej oraz za pomocą e-papieru

Kierownik projektu: dr Dariusz Dukaczewski
(22.09.2009-22.09.2011)

Celem projektu jest:

  • określenie możliwości i ograniczeń tworzenia animowanych kartogramów i kartodiagramów oraz map stanowiących poprawne połączenia tych metod z innymi metodami prezentacji kartograficznej, przeznaczonych do naukowej i kartograficznej wizualizacji komputerowej lub za pomocą e-papieru;
  • ustalenie możliwości i ograniczeń projektowania rozwiązań ułatwiających ich lekturę oraz interaktywnych legend;
  • określenie możliwości i ograniczeń wykorzystania statycznych i dynamicznych zmiennych wizualnych, zmiennych dźwiękowych w kartogramach i kartodiagramach animowanych, rozwiązaniach ułatwiających ich lekturę oraz legendach;
  • wypracowanie, testowanie (drogą realizacji kartogramów i kartodiagramów animowanych oraz poddania ich wieloczynnikowej ocenie przy wykorzystaniu metody uśrednionych znamion jakości) i zaproponowanie zweryfikowanej, operacyjnej wersji proceduralnych metod projektowania legend i rozwiązań ułatwiających lekturę animowanych kartogramów i kartodiagramów (i ich kombinacji z innymi metodami prezentacji kartograficznej), przeznaczonych do wizualizacji komputerowej oraz za pomocą e-papieru.
  • Wynikiem projektu będą metody proceduralne, wykorzystujące wypracowane bazy reguł. Metody te mają stanowić propozycję rozwiązań ułatwiających projektowanie, tworzenie i korzystanie z różnego typu kartogramów i kartodiagramów prezentujących zjawiska dynamiczne, przeznaczonych do wizualizacji naukowej, geograficznej i kartograficznej.