Numeryczny Model Terenu

W latach  1997-2008 Zakład Fotogrametrii wykonywał liczne prace wdrożeniowe w zakresie fotogrametrii lotniczej i satelitarnej, stosując zarówno metody analityczne jak również cyfrowe. Do tych prac zaliczał się automatyczny pomiar numerycznego modelu terenu (NMT) i numerycznego  modelu pokrycia terenu (NMPT) metodą fotogrametrii cyfrowej na podstawie zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych.

Na uwagę zasługują następujące opracowania:

 • opracowanie numerycznego modelu terenu dolin głównych rzek Polski i ich dopływów,  na podstawie zdjęć lotniczych w skali 1:26000, w ramach projektu finansowanego ze środków  Banku Światowego,
 • opracowanie numerycznego modelu terenu miasta Płock i okolic na podstawie barwnych zdjęć lotniczych w skali 1:26000 i 1:10000,
 • opracowanie numerycznego modelu terenu rejonu „Góry Świętokrzyskie”
 • opracowanie numerycznego modelu terenu Słowińskiego Parku Narodowego,
 • opracowanie numerycznego modelu terenu obiektu Metz (Francja),
 • opracowanie numerycznego modelu terenu rejonu Savoue (Alpy Francuskie) na podstawie zdjęć lotniczych w skali 1:8000 i 1:16000 dla Eurosensce Belgia.
 • opracowanie  numerycznego modelu terenu Frankfurtu nad Odrą,
 • opracowanie numerycznego modelu terenu  gminy Warszawa Bemowo na podstawie zdjęć lotniczych w skali 1:15000,
 • opracowanie numerycznego modelu terenu Głogowa na podstawie barwnych zdjęć lotniczych w skali 1:26000,
 • opracowanie numerycznego modelu terenu Bytomia Odrzańskiego na podstawie barwnych zdjęć lotniczych i czarnobiałych w skali 1:26000,
 • opracowanie numerycznego modelu terenu Rzeszowa na podstawie barwnych zdjęć lotniczych w skali 1:26000 oraz stereoskopowych scen satelitarnych Ikonos-2,
 • opracowanie numerycznego modelu terenu Libii na podstawie stereoskopowych scen satelitarnych Spot-4,
 • opracowanie numerycznego modelu terenu Pienińskiego Parku Narodowego na podstawie spektrostrefowych zdjęć lotniczych w skali 1:10000.