Opinie i recenzje naukowe

W ramach swojej działalności Zakład Fotogrametrii wykonuje opinie i recenzje naukowe. Wieloletnie doświadczenie naukowe oraz profesjonalizm zespołu wykwalifikowanych ekspertów zapewnia wysoki poziom merytoryczny przygotowywanych dokumentów.

Zakład Fotogrametrii wykonał liczne opinie naukowe, z których na szczególne wyróżnienie zasługują:

 • opinia dotycząca oceny technologiczności i innowacyjności stacjonarnego skanera laserowego Leica ScanStation 2 na zlecenie firmy POLKART,
 • opinia o innowacyjności uniwersalnego zespołu pomiarowego złożonego z lotniczej kamery cyfrowej UltraCam-X Prime firmy Vexcel Imaging GmbH oraz lotniczego skanera laserowego Gemini 167 LiDAR firmy Optech na zlecenie firmy TECHMEX S.A.,
 • wykonanie analizy poprawności opinii fotointerpretacyjnej i fotogrametrycznej wydanej na zlecenie „Efekt” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
 • opinia na temat innowacyjności lotniczej kamery cyfrowej Vexcel UltraCam-X Prime firmy Vexel Imaging GmbH oraz lotniczego skanera laserowego Gemini 167 LiDAR firmy Optech na zlecenie firmy TECHMEX S.A.,
 • opinia na temat technologii fotogrametrycznej kamery cyfrowej Vexcel UltraCam-D oraz Vexcel UltraCam-X na zlecenie firmy  MGGP Aero Sp. z o.o.,
 • opinia dotyczącej oceny technologiczności i innowacyjności stacjonarnego skanera laserowego Leica ScanStation 2 na zlecenie firmy POLKART Sp. z o.o. z siedzibą w Sławnie.

Zakład Fotogrametrii zrealizował również wiele recenzji naukowych m.in.:

 • wykonano recenzje prac magisterskich, prac habilitacyjnych i dorobku naukowego,
 • wykonano recenzje dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego,
 • wykonano recenzje artykułów zamieszczonych w „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji", w wydawnictwie  PAN „Geodezja i Kartografia", Technical Sciences - Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie,
 • występowano w roli promotora prac magisterskich na studiach podyplomowych Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji,  Wojskowej Akademii Technicznej oraz na specjalności „Geoinformatyka" Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowej Akademii Technicznej,
 • wykonano recenzje referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową: „FOTOGRAMETRIA, TELEDETEKCJA I GIS W ŚWIETLE XX KONGRESU ISPRS".