Ortofotomapa i mapa sytuacyjno-wysokościowa

Zakład Fotogrametrii posiada bogate doświadczenie w zakresie skanowania zdjęć lotniczych nabyte w ramach realizacji w latach 1995-2000 ponad 100 projektów, dla których podstawą był znajdujący się do chwili obecnej na wyposażeniu Zakładu skaner fotogrametryczny PS-1 Zeiss. Należy przy tym nadmienić, że Zakład Fotogrametrii Instytutu Geodezji i Kartografii jako pierwszy w Polsce rozpoczął skanowanie zdjęć lotniczych w standardzie europejskim i stał się tym samym prekursorem ery fotogrametrii cyfrowej w naszym kraju. Spośród licznych projektów obejmujących skanowanie barwnych i monochromatycznych zdjęć lotniczych Zakład wykonywał:
Zakład Fotogrametrii w latach 1997-2008 prowadził prace wdrożeniowe w zakresie technologii tworzenia cyfrowych ortoobrazów i ortofotomap oraz technologii numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej realizowanej na podstawie modeli stereoskopowych zdjęć lotniczych i zobrazowań satelitarnych oraz na podstawie cyfrowych ortoobrazów.

W wymienionym powyżej okresie w Zakładzie opracowano m.in. ortofotomapy cyfrowe:

 • miasta Płock i okolic w skali 1:5000 na podstawie barwnych zdjęć lotniczych w skali 1:26000 i 1:10000,
 • „Starego Miasta” Warszawy w skali 1:2000,
 • gminy Warszawa-Bemowo w skali 1:5000 na podstawie zdjęć lotniczych w skali 1:15000,
 • obszaru Grabów nad Prosną w woj. kaliskim w skali 1:10000 na podstawie barwnych zdjęć lotniczych w skali 1:26000,
 • obszarów miejskich (Niemcy) w skali 1:2500 na podstawie zdjęć lotniczych w skali 1:10000 dla SIG Schrool Consult,
 • terenów leśnych i rolnych w skali 1:10000 na podstawie barwnych zdjęć lotniczych w skali 1:26000,
 • Zespołu Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych w skali 1:5000,
 • głównych koryt rzek w Polsce w skali 1:10000 w ramach projektu „Wisła” na podstawie barwnych zdjęć lotniczych w skali 1:26000,
 • obiektu METZ (Francja) w skali 1:2500 na podstawie zdjęć lotniczych w skali 1:10000,
 • obiektu Siemiatycze w skali 1:10000 na podstawie barwnych zdjęć lotniczych w skali 1:26000,
 • Słowińskiego Parku Narodowego w skali 1:5000,
 • Rzeszowa i okolic w skali 1:10000 na podstawie barwnych zdjęć lotniczych w skali 1:26000 oraz panchromatycznych obrazów satelitarnych Ikonos-2,
 • Pienińskiego Parku Narodowego w skali 1:2000 rejonu na podstawie spektrostrefowych zdjęć lotniczych w skali 1:10000,
 • Libii w skali 1 :25000 na podstawie zobrazowań satelitarnych Spot-4,
 • miasta Katowice oraz miasta Tychy w skali 1:5000 oraz w skali 1:2000 (dla każdego z miast) na podstawie  barwnych zdjęć lotniczych w skali 1:26000,
 • rejonu Savoie (Alpy Francuskie) w skali 1:2000 na podstawie zdjęć lotniczych w skalach 1:8000 oraz 1: 16000
 • okolic Lozanny (Szwajcaria) w skali 1:2000.

W Zakładzie Fotogrametrii w latach 1997-2008 powstały opracowania map sytuacyjno-wysokościowych, z których do najważniejszych należy zaliczyć:

 • wykonanie mapy obrysów powierzchni nieprzepuszczalnych dla obszarów  BRAMBACH, GRUENBACH, AUERBACH, LEGENFELD położonych na terenie wschodnich landów Niemiec z wykorzystaniem pasów obrazowych ADS40,
 • wykonania numerycznej mapy tematycznej dla GEO Metric Katowice,
 • wykonania mapy topograficznej Polski w skali 1:50000 w układzie „1992” dla obszaru województwa podkarpackiego dla GEOKART International Sp. z o.o.,
 • opracowanie mapy użytkowania Ziemi i pokrycia terenu w skali 1:10000 dla PPGK S.A. Warszawa,
 • opracowanie mapy rozgraniczeniowej wsi Granica, gmina Michałowice dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji w Pruszkowie,
 • wykonania numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej koryt głównych rzek Polski w ramach projektu Banku Światowego,
 • opracowanie mapy numerycznej odcinka autostrady A4 „Sośnica – Murckowska” o długości 40 km na podstawie modeli zdjęć lotniczych w skali 1:20000,
 • opracowania mapy topograficznej Libii w skali 1:25000 na podstawie zobrazowań satelitarnych Spot-4,
 • opracowania 3D miasta Turynu (Włochy) metodą fotogrametrii analitycznej na podstawie zdjęć lotniczych w skali 1:40000 dla firmy ISTAR (Francja),
 • opracowanie arkusza mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:10000 obszaru Bytom Odrzański na podstawie modeli zdjęć lotniczych,
 • opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:10000 rejonu Pienińskiego Parku Narodowego na podstawie spektrostrefowych zdjęć lotniczych w skali 1:10000.