Skanowanie zdjęć lotniczych

Zakład Fotogrametrii posiada bogate doświadczenie w zakresie skanowania zdjęć lotniczych nabyte w ramach realizacji w latach 1995-2000 ponad 100 projektów, dla których podstawą był znajdujący się do chwili obecnej na wyposażeniu Zakładu skaner fotogrametryczny PS-1 Zeiss. Należy przy tym nadmienić, że Zakład Fotogrametrii Instytutu Geodezji i Kartografii jako pierwszy w Polsce rozpoczął skanowanie zdjęć lotniczych w standardzie europejskim i stał się tym samym prekursorem ery fotogrametrii cyfrowej w naszym kraju.

Spośród licznych projektów obejmujących skanowanie barwnych i monochromatycznych zdjęć lotniczych Zakład wykonywał:

  • skanowanie barwnych diapozytywów i negatywów zdjęć lotniczych aglomeracji warszawskiej dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy,
  • skanowanie barwnych negatywów zdjęć lotniczych Karkonoskiego Parku Narodowego na zlecenie Powiatowego Biura Urządzeń Lasu w Brzegu,
  • skanowanie barwnych diapozytywów zdjęć lotniczych aglomeracji olsztyńskiej na zlecenie Akademii Rolniczo Technicznej w Olsztynie,
  • skanowanie barwnych diapozytywów zdjęć lotniczych miasta Siemiatycze na zlecenie miejscowego Urzędu Miasta,
  • skanowanie czarno-białych zdjęć lotniczych dla gmin Warszawa-Praga Południe, Warszawa-Bemowo, Warszawa-Ursus na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy,
  • skanowanie barwnych diapozytywów zdjęć lotniczych Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych na zlecenie Centralnej Dyrekcji Parków Krajobrazowych w Polsce,
  • skanowanie barwnych diapozytywów zdjęć lotniczych Słowińskiego Parku Narodowego na zlecenie Dyrekcji Parku Narodowego,
  • skanowanie barwnych diapozytywów zdjęc lotniczych Płocka i okolic na zlecenia Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego z Płocka,
  • skanowanie barwnych negatywów zdjęć lotniczych wybranych obszarów Europy Zachodniej dla KLM AeroKarto z siedzibą w Amsterdamie ( Holandia).