Mgr inż. Dawid Sajewski

Dodano: 25 listopada 2022

Mgr inż. Dawid Sajewski - jest absolwentem studiów pierwszego i drugiego stopnia Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska na kierunku Geodezja i Kartografia Politechniki Gdańskiej. Tematem pracy inżynierskiej była analiza zmiany pokrycia terenu Grenlandii w oparciu o wyniki klasyfikacji wieloczasowych danych teledetekcyjnych. W 2022 roku ukończył studia magisterskie w specjalizacji geomatyka i geoinformatyka. Praca dyplomowa dotyczyła zastosowania głębokiego uczenia do automatycznej klasyfikacji punktów reprezentujących linie wysokiego napięcia w danych LiDAR.  

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2020 roku od pracy w firmie geodezyjnej na stanowisku geodety przy obsługiwaniu budów obiektów kubaturowych.  

E-mail: dawid.sajewski@igik.edu.pl 


Udział w projektach:   

Identyfikacja lasów na gruntach porolnych