Mgr inż. Łukasz Trubiło

Dodano: 25 listopada 2022

Mgr inż. Łukasz Trubiło jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska na kierunku Geodezja i Kartografia Politechniki Gdańskiej. Tematem pracy inżynierskiej było opracowanie map pokrycia terenu dla wybranego obszaru Japonii na podstawie wielospektralnych zobrazowań satelitarnych. Ukończył studia magisterskie na specjalizacji Geomatyka i Geoinformatyka. W pracy dyplomowej wykorzystał metody uczenia głębokiego do klasyfikacji punktów reprezentujących klasę dróg w danych LiDAR.   

E-mail: lukasz.trubilo@igik.edu.pl 


Udział w projektach:

Identyfikacja lasów na gruntach porolnych