Analiza warunków rozróżnialności upraw odwzorowanych na mikrofalowych zdjęciach satelitarnych

Analiza warunków rozróżnialności upraw odwzorowanych na mikrofalowych zdjęciach satelitarnych

Grant IGIK G-83
Kierownik projektu: Dr Krystyna Stankiewicz
25-08-2004 - 24-02-2007

W ramach misji europejskiego satelity ENVISAT działa urządzenie ASAR, którego parametry zostały dobrane tak, aby monitorowanie środowiska za pomocą zdjęć mikrofalowych było efektywne. Pojawiła się więc szansa na sprawdzenie, czy identyfikacja upraw z poziomu satelitarnego jest naprawdę skuteczna. Wątpliwości wynikają z tego, że wynik rozpraszania mikrofal zależy nie tylko od kształtu roślin, ale także od szeregu innych czynników, które mają przeważnie charakter losowy. Wilgotność powierzchniowa gleby, ilość wody zawartej w roślinach, kondycja roślin, stopień w jakim pokrywają one glebę – wszystko to wpływa znacząco na mikrofalowy obraz upraw. Największe znaczenie spośród wymienionych czynników ma wilgotność. Badania wykonane w różnych miejscach na świecie pokazują, że identyfikacja upraw na zdjęciach mikrofalowych jest najłatwiejsza w warunkach niewielkiego zróżnicowania przestrzennego wilgotności gleb.

Potwierdziły to również badania prowadzone przez IGIK na terenie Wielkopolski. Obecnie chcemy znaleźć odpowiedź na pytanie, czy można osiągnąć równie dobre wyniki rozpoznania upraw w mniej korzystnych warunkach. Chcemy sprawdzić, czy uda się odpowiednio precyzyjnie identyfikować uprawy niezależnie od tego, czy na polu gleba jest wilgotna, czy sucha, czy rośliny rosną gęsto i są dorodne, czy też rosną rzadko i są mizerne. Poza tym interesuje nas wpływ doboru parametrów rejestracji zdjęcia na możliwość identyfikacji upraw.
W tym celu będziemy prowadzić badania terenowe, które poza sprawdzeniem tego, jaki rodzaj uprawy znajduje się na wybranym polu będą także obejmowały odnotowanie tych najważniejszych cech, które mogą wpłynąć na odwzorowanie danego pola na obrazie mikrofalowym. Do rozpoznawania upraw wykorzystuje się zdjęcia pozyskiwane w różnych terminach, więc i badania terenowe będą powtarzane, obejmując tym samym różne fazy rozwoju roślin. Dane zebrane w terenie posłużą do zbadania, czy i w jakich warunkach mikrofalowe zobrazowania dwu lub większej liczby upraw stają się podobne. Prace te mogą stać się przyczynkiem do opracowania takiej metody identyfikacji upraw na zdjęciach mikrofalowych, która miałaby zastosowanie praktyczne.