Publikacje 2022

Publikacje

 • Bojanowski J.S., Sikora S., Musiał J.P., Woźniak E., Dąbrowska-Zielińska K., Slesiński P., Milewski T., Łączyński A., 2022, Integration of Sentinel-3 and MODIS Vegetation Indices with ERA-5 Agro-meteorological Indicators for Operational Crop Yield Forecasting, Remote Sensing, 2022, Vol. 14(5), 1238. doi:10.3390/rs14051238 ARTYKUŁ
 • Dąbrowska-Zielińska K., Misiura K., Malińska A., Grzybowski P., Gurdak R., Bartold M., Kluczek M., 2022, Modelling Net Ecosystem Exchange in the Biebrza Wetlands using satellite and meteorological data, Miscellanea Geographica, Vol. 26(4). doi:10.2478/mgrsd-2022-0013 ARTYKUŁ
 • Dąbrowska-Zielińska K., Misiura K., Malińska A., Gurdak R., Grzybowski P., Bartold M., Kluczek M., 2022, Spatiotemporal estimation of gross primary production for terrestrial wetlands using satellite and field data, Remote Sensing Applications: Society and Environment, Vol. 27, 100786. doi:10.1016/j.rsase.2022.100786 ARTYKUŁ
 • Harenda K.M., Markowicz K.M., Poczta P., Stachlewska I.S., Bojanowski J.S., Czernecki B., McArthur A., Schütemeyer D., Chojnicki B.H., 2022, Estimation of the effects of aerosol optical properties on peatland production in Rzecin, Poland, Agricultural and Forest Meteorology, 2022, Vol. 316, 108861. doi:10.1016/j.agrformet.2022.108861 ARTYKUŁ
 • Kluczek M., Bartold M., 2022 [w:] Czekaj D., Monitorowanie skażenia. Katastrofa Odry na zdjęciach z drona i zobrazowaniach satelitarnych, Geodeta, Nr 9(328). ISSN 1234-5202 ARTYKUŁ
 • Musial J.P., Bojanowski J.S., 2022, Comparison of the Novel Probabilistic Self-Optimizing Vectorized Earth Observation Retrieval Classifier with Common Machine Learning Algorithms, Remote Sensing, 2022, Vol. 14(2), 378. doi:10.3390/rs14020378 ARTYKUŁ
 • Woźniak E., Rybicki M., Kofman W., Aleksandrowicz S., Wojtkowski C., Lewiński S., Bojanowski J., Musiał J., Milewski T., Slesiński P., Łączyński A., 2022, Multi-temporal phenological indices derived from time series Sentinel-1 images to country-wide crop classification, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2022, Vol. 107, 102683. doi:10.1016/j.jag.2022.102683 ARTYKUŁ

Konferencje naukowe

 • Bartold M., 2022, Teledetekcyjne systemy monitorowania obszarów mokradeł w Polsce, Seminarium pt. Badania satelitarne oraz in-situ na obszarze mokradeł (w tym obszar Biebrzy) do modelowania wymiany Ekosystemu Netto-NEE, 6 września 2022, Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza.
 • Dabrowska-Zielinska K., Panek E., Kluczek M., Gurdak R., Malińska A., Bartold M., Łągiewska M., Grzybowski P., Newete S., Abutaleb K., Chirima G., 2022, Crop Growth Monitoring and Yield Forecast for Winter Wheat Under Different Soil-Water Conditions in Poland and South Africa as the contribution to the Global Earth Observation System, EuroGEO Workshop, 7 - 9 December 2022, Athens, Greece. POSTER
 • Dąbrowska-Zielińska K., Grzybowski P., Gurdak R., Malińska A., Kluczek M., Bartold M., 2022, Wpływ zmienności warunków wzrostu pokrywy roślinnej spowodowanej zmianami klimatycznymi na pochłanianie dwutlenku węgla w świetle informacji z współczesnych satelitów - badania na obszarze torfowisk Biebrzy, XXV Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji, Sekcja Teledetekcji Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, 28 - 30 listopada, Warszawa.
 • Dabrowska-Zielinska K., Gurdak R., Grzybowski P., Bartold M., Kluczek M., Ziolkowski D., 2022, Climate change influence carbon cycle – study on wetlands in Poland, Euro-Global Climate Change Conference, 19 - 20 September 2022, Paris, France. PREZENTACJA
 • Dąbrowska-Zielińska K., 2022, Badania satelitarne oraz in-situ na obszarze Biebrzy do modelowania wymiany Ekosystemy Netto - NEE oraz fotosyntezy brutto - GPP, Seminarium pt. Badania satelitarne oraz in-situ na obszarze mokradeł (w tym obszar Biebrzy) do modelowania wymiany Ekosystemu Netto-NEE, 6 września 2022, Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza.
 • Dąbrowska-Zielińska K., Gurdak R., Misiura K., Grzybowski P., Bartold M., Kluczek M., Malińska A., 2022, Modelling carbon dioxide flux applying in-situ and satellite data at peatland ecosystem, Living Planet Symposium, 23 - 27 May 2022, Bonn, Germany. POSTER
 • Dąbrowska-Zielińska K., Gurdak R., 2022, Dane satelitarne dla hydrologii –  ocena potrzeb wodnych roślin, XLIX Szkoła Hydrologii pt. Współczesne Zagadnienia Hydrologii, 10 - 13 maja 2022, IMGW-PIB, Warszawa.
 • Gerasopoulos E., Speyer O., Athanasopoulou E., Arslan A.N., Dąbrowska-Zielińska K., Panek E., Harwood P., Burzykowska A., 2022, GAUSS: Generating Advanced Usage of Earth Observation for Smart Statistics, Living Planet Symposium, 23 - 27 May 2022, Bonn, Germany.
 • Grzybowski P., Gurdak R., Dąbrowska-Zielińska K., Kluczek M., Goliński P., Persson T., Davids C., Wyczałek-Jagiełło M., 2022, GrasSAT - system do zarządzania produkcją użytków zielonych, XXII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, 26 - 28 września 2022, Kraków.
 • Grzybowski P., Gurdak R., Bartold M., Kluczek M., 2022, In-situ measurement techniques in remote sensing research over wetlands, Living Planet Symposium, 23 - 27 May 2022, Bonn, Germany. POSTER
 • Grzybowski P., Dąbrowska-Zielińska K., Paradowski K., Łągiewska M., Panek E., 2022, Surface Soil Moisture (SSM) Over the Masovian voivodeship in Poland, Living Planet Symposium, 23 - 27 May 2022, Bonn, Germany. POSTER
 • Gurdak R., Dąbrowska-Zielińska K., Newete S., Chirima G., Bartold M., Abutaleb K., 2022, Monitorowanie wzrostu upraw w Polsce i w Republice Południowej Afryki z wykorzystaniem danych in-situ i satelitarnych, XXII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, 26 - 28 września 2022, Kraków.
 • Gurdak R., 2022, Metody i techniki naziemnych badań na obszarach łąkowych i podmokłych, Seminarium pt. Badania satelitarne oraz in-situ na obszarze mokradeł (w tym obszar Biebrzy) do modelowania wymiany Ekosystemu Netto-NEE, 6 września 2022, Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza.
 • Gurdak R., 2022, Wykrywanie częstotliwości koszenia użytków zielonych za pomocą zdjęć satelitarnych Sentinel-2, Seminarium pt. Badania satelitarne oraz in-situ na obszarze mokradeł (w tym obszar Biebrzy) do modelowania wymiany Ekosystemu Netto-NEE, 6 września 2022, Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza.
 • Gurdak R., Dąbrowska-Zielińska K., Newete S., Chirima G., Bartold M., Abutaleb K., Malińska A., 2022, Monitoring crop growth at JECAM sites in Poland and South Africa using in-situ and satellite data, Living Planet Symposium, 23 - 27 May 2022, Bonn, Germany. POSTER
 • Gurdak R., Dąbrowska-Zielińska K., Bochenek Z., Kluczek M., Goliński P., Persson T., Davids C., Wyczałek-Jagiełło M., 2022, Tools for information to farmers on grasslands yields under stressed conditions to support management practices, Living Planet Symposium, 23 - 27 May 2022, Bonn, Germany. POSTER
 • Kluczek M., 2022, Wykorzystanie chmury obliczeniowej Google Earth Engine w teledetekcji, Geoinformatyczna Noc Badaczy, 30 września 2022, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.
 • Markowska A., Panek E., Dąbrowska-Zielińska K., Lewiński S., Woźniak E., Aleksandrowicz S., Burzykowska A., Łączyński A., Bojanowski J., 2022, Projekt EOStat dla Ukrainy - wsparcie administracji w gromadzeniu i przetwarzaniu danych rolniczych na podstawie zobrazowań satelitarnych, XXV Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji, Sekcja Teledetekcji Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, 28 - 30 listopada, Warszawa.
 • Markowska A., Dukaczewski D., 2022, Qualitative and quantitative assessment of the correctness of the development of area cartograms, European Cartographic Conference – EuroCarto 2022, 19 - 21 September 2022, Vienna, Austria.
 • Newete S., Abutaleb K., Dąbrowska-Zielińska K., Gurdak R., Bartold M., Malińska A., 2022, Crop monitoring and yield forecast models for maize production in South Africa and Poland under wet and dry seasons, Living Planet Symposium, 23 - 27 May 2022, Bonn, Germany.
 • Panek E., Gerasopoulos E., Dąbrowska-Zielińska K., Arslan A.N., 2022, Projekt GAUSS - generowanie inteligentnych statystyk dotyczących jakości środowiska przyrodniczego na terenie gmin w Polsce, XXV Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji, Sekcja Teledetekcji Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, 28 - 30 listopada, Warszawa.
 • Panek E., 2022, Generowanie zaawansowanego wykorzystania obserwacji Ziemi do inteligentnych statystyk - Pojekt ESA - GAUSS, Forum Obserwacji Ziemi, 8 - 9 listopada 2022, Warszawa. PREZENTACJA
 • Panek E., Gerasopoulos E., Dąbrowska-Zielińska K., Arslan A.N., Speyer O., Harwood P., Burzykowska A., 2022, Projekt GAUSS: Generowanie zaawansowanego wykorzystania obserwacji Ziemi do inteligentnych statystyk, XXII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, 26 - 28 września 2022, Kraków.
 • Panek E., 2022, Intensywność produkcji biomasy na terenach łąkowych na podstawie danych fenologicznych z produktów Serwisu Copernicus HR-VPP CLMS, Seminarium pt. Badania satelitarne oraz in-situ na obszarze mokradeł (w tym obszar Biebrzy) do modelowania wymiany Ekosystemu Netto-NEE, 6 września 2022, Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza.
 • Panek E., 2022, Detekcja oraz ocena jakości terenów zielonych na terenie gmin w Polsce, Seminarium pt. Badania satelitarne oraz in-situ na obszarze mokradeł (w tym obszar Biebrzy) do modelowania wymiany Ekosystemu Netto-NEE, 6 września 2022, Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza.
 • Panek E., Gerasopoulos E., Dąbrowska-Zielińska K., Arslan A.N, Speyer O., Harwood P., Burzykowska A., 2022, Projekt GAUSS: Generowanie zaawansowanego wykorzystania obserwacji Ziemi do inteligentnych statystyk, III Kongres Statystyki Polskiej, 26 - 28 kwietnia 2022, Kraków.
 • Paradowski K., 2022, Monitoring Satelitarny Suszy Rolniczej, Forum Obserwacji Ziemi, 8 - 9 listopada 2022, Warszawa. PREZENTACJA