Publikacje 2023

Publikacje

 • Bartold M., Kluczek M., 2023, A Machine Learning Approach for Mapping Chlorophyll Fluorescence at Inland Wetlands, Remote Sensing 2023, Vol.15(9), 2392. doi:10.3390/rs15092392 ARTYKUŁ

Media

 • Eksperci z IGiK: zagrożenie suszą nie minęło; ekstremalna susza rolnicza obejmuje 12 proc. powierzchni kraju, Nauka w Polsce, 23.06.2023. ARTYKUŁ
 • IGiK opublikował najnowszą mapę suszy rolniczej w Polsce, Nauka w Polsce, 13.06.2023. ARTYKUŁ
 • Satelitarne badanie kondycji roślin. Jak to się robi?, Polskie Radio Czwórka, Stacja Nauka, 14.06.2023, ARTYKUŁ - AUDYCJA RADIOWA
 • Algorytm pomoże w satelitarnym monitorowaniu torfowisk, Nauka w Polsce, 15.05.2023. ARTYKUŁ

Konferencje naukowe

 • Bartold M., 2023, Dane satelitarne Programu Copernicus w badaniach bilansu węgla na obszarze Bagien Biebrzańskich, Z kosmosu widać więcej, czyli rewolucja w monitorowaniu Ziemi – 25 lat Programu Copernicus, 15 czerwca 2023, Warszawa. PREZENTACJA
 • Dabrowska-Zielinska K., 2023, Approach based on innovated use of satellite data in the grassland management to increase yield and monitoring of grassland status, EuroGEO Workshop 2023, 2 - 4 October 2023, Bolzano, Italy.
 • Kluczek M., Bartold M., 2023, Chlorophyll Fluorescence Mapping in Inland Wetlands through Machine Learning Techniques, FLEX Fluorescence Workshop 2023, 19 - 21 September 2023, ESA-ESRIN, Frascati (Rome), Italy.
 • Kluczek M., Dąbrowska-Zielińska K., Bartold M., Gurdak R., Goliński P., Jørgensen M., Persson T., Davids C., Wyczałek-Jagiełło M., 2023, Wykorzystanie danych teledetekcyjnych do wspomagania zarządzania użytkami zielonymi - projekt GrasSAT, V Ogólnopolska konferencja dla studentów i doktorantów "Środowisko przyrodnicze jako obszar badań", 25 maja 2023, Poznań. ABSTRAKT
 • Markowska A., Dąbrowska-Zielińska K., 2023, Mapy aplikacyjne w rolnictwie precyzyjnym – zarządzanie produkcją użytków zielonych, XLV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, 20 - 23 września 2023, Lublin - Janów Lubelski.
 • Ziółkowski D., 2023, Serwis Copernicus Deformacji Gruntu, czyli jak zmierzyć z kosmosu milimetrowe deformacje gruntu i budynków w całej Europie, Kongres Nauka dla Społeczeństwa, 3 - 5 czerwca 2023, Warszawa.