Walidacja algorytmów do wyznaczania wilgotności gleby z danych Sentinel-1

ESA SEOM Exploit-S-1 - Exploitation of Sentinel-1 for Surface Soil Moisture Retrieval at High Resolution

Finansowanie: Europejska Agencja Kosmiczna
Okres trwania projektu: 2016 – 2020

Kierownik projektu: CNR-IREA (Włochy)
Francesco Mattia, e-mail:francesco.mattia@cnr.it

Partnerzy:
Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Monachium (Niemcy)
Gamma Remote Sensing Research and Consulting AG (Szwajcaria)
Instytut Geodezji i Kartografii:
Prof. dr hab. K. Dąbrowska-Zielińska, e-mail:katarzyna.dabrowska-zielinska@igik.edu.pl


Cel projektu:

Celem projektu było opracowanie i walidacja algorytmów do wyznaczania wilgotności gleby z danych radowych pozyskanych przez satelitę Sentinel-1.

Oficjalna strona projektu: https://exploit-s-1.ba.issia.cnr.it/
Strona projektu w ESA SEOM: http://seom.esa.int/page_project034.php


Publikacje i referaty:

  • Dąbrowska-Zielińska K., 2021, Sieć stałych pomiarów naziemnych wilgotności wykorzystanych do kalibracji danych Sentinel-1, Webinarium nt. Możliwości współczesnej teledetekcji i fotogrametrii w inwentaryzacji i monitorowaniu środowiska przyrodniczego, 15 listopada 2021, Biebrzański Park Narodowy. PREZENTACJA
  • Balenzano A., Mattia F., Satalino G., Lovergine F.P., Palmisano D., Peng J., Marzahn P., Wegmüller U., Cartus O., Dabrowska-Zielinska K., Musial J.P., Davidson M.W.J., Pauwels V.R.N., Cosh M.H., McNairn H., Johnson J.T., Walker J.P., Yueh S.H., Entekhabi D., Kerr Y.K., Jackson T.J., 2021, Sentinel-1 soil moisture at 1 km resolution: a validation study, Remote Sensing of Environment, Vol. 263, 112554. doi:10.1016/j.rse.2021.112554 ARTYKUŁ
  • Peng J., Albergel C., Balenzano A., Brocca L., Cartus O., Cosh M.H., Crow W.T., Dabrowska-Zielinska K., Dadson S., Davidson M.W.J., de Rosnay P., Dorigo W., Gruber A., Hagemann S., Hirschi M., Kerr Y.H., Lovergine F., Mahecha M.D., Marzahn P., Mattia F., Musial J.P., Preuschmann S., Reichle R.H., Satalino G., Silgram M., van Bodegom P.M., Verhoest N.E.C., Wagner W., Walker J.P., Wegmüller U., Loew A., 2020, A roadmap for high-resolution satellite soil moisture applications – confronting product characteristics with user requirements, Remote Sensing of Environment, Vol. 252, 112162. doi:10.1016/j.rse.2020.112162 ARTYKUŁ
  • Dabrowska-Zielinska K., Musial J., Malinska A., Budzynska M., Gurdak R., Kiryla W., Bartold M., Grzybowski P., 2018, Soil Moisture in the Biebrza Wetlands Retrieved from Sentinel-1 Imagery, Remote Sensing 2018, Vol. 10 (12), 1979. doi:10.3390/rs10121979 ARTYKUŁ
  • Dabrowska-Zielinska K., Budzynska M., Gurdak R., Musial J., Malinska A., Gatkowska M., Bartold M., 2017, Application of Sentinel-1 VH and VV and Sentinel-2 for soil moisture studies, Proceedings of SPIE 10426, Active and Passive Microwave Remote Sensing for Environmental Monitoring, 104260C (3 October 2017). doi:10.1117/12.2278613 ARTYKUŁ