Publikacje 2008

  • K. Dąbrowska-Zielińska, A. Ciołkosz, M. Budzyńska, 2008, Monitorowanie wzrostu i plonowania zbóż metodami teledetekcji, Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 4/2008, s. 45-54.
  • K. Dąbrowska-Zielińska, M. Budzyńska, I. Małek, J. Bojanowski, Z. Bochenek,  S.Lewiński, 2008, Assessment of crop growth conditions for agri-environment ecosystem for modern lanscape management, Proc. 28th EARSeL Symposium: Reomote Sensing for Changing Europe, in press.
  • Z. Bochenek, 2008, Comparison of various approaches to the classification of urban areas with the use of high-resolution satellite images. Proceedings of  27th EARSeL Symposium - Geoinformation in Europe, 4 – 7 June 2007, Bolzano, Italy, Millpress, Rotterdam, pp. 161 – 189.
  • St. Lewiński, Z. Bochenek, 2008, Rule-based classification of SPOT imagery using object-oriented approach for detailed land cover mapping. Proceedings of the 28th EARSeL Symposium "Remote sensing for a changing Europe", Istanbul, Turkey, 2-5 June 2008, pp. 197-204.
  • St. Lewiński, Z. Bochenek, 2008. Zastosowanie metody parametrycznej w klasyfikacji obiektowej obrazu satelitarnego SPOT. V Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Geoinformacja obrazowa w świetle aktualnych potrzeb",  Międzyzdroje 15-17 października 2008.