Publikacje 2010

 • Dąbrowska-Zielińska K., Budzyńska M., Kowalik W., Turlej K., 2010, Soil moisture and evapotranspiration of wetlands vegetation habitats retrieved from satellite images, HESS, Special Issue: Earth observation and water cycle science, Copernicus Publications.
 • Dąbrowska-Zielińska K., Budzyńska M., Kowalik W., Małek I., Turlej K., 2010, Characterizing status of selected ecosystems using optical and microwave remote sensing data, Proceedings of ESA Living Planet Symposium, 28 June - 2 July,
 • Bergen Norway.
 • Dąbrowska-Zielińska K., Budzyńska M., Kowalik W., Małek I., Turlej K., 2010, Study in Biebrza Wetlands using optical and microwave satellite data, Proceedings of IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, 25-30 July, Honolulu Hawaii USA,
 • Dąbrowska-Zielińska K., Budzyńska M., 2010, Monitoring Wetlands Area Using Microwave, Optical and In-situ Data, Proceedings of ESA eLEAPS EGU Earth Observation for Land-Atmosphere Interaction Science, ESA-ESRIN, 3-5 November, Frascati (Rome) Italy.
 • Dąbrowska-Zielińska K., Ciołkosz A., Malińska A., Bojanowski J., Kowalik W., Budzyńska M., Bartold M., 2010, Estimates of Yield Reduction Caused by Drought, Remote Sensing for Science, Education, and Natural and Cultural Heritage, EARSeL Symposium, 31 May-3 June, Paris France.
 • Dąbrowska-Zielińska K., Bochenek Z., Budzyńska M., 2010, Zastosowanie zdjęć satelitarnych do monitorowania obszarów pokrytych roślinami energetycznymi. Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy, red. A. Grzybek, Wydawnictwo ITP, rozdział w monografii 6, s. 183-201.
 • Dąbrowska-Zielińska K., Bochenek Z., Budzyńska M., 2010, Application of remote sensing based information for monitoring development of plants used for energy production. Modelling of biomass utilization for energy purpose, ed. A. Grzybek, FOKUS, Bioforsk, subsection 6, pp. 105-118.
 • Lewiński S., Bochenek Z., Turlej K., 2010, Application of object-oriented method for classification of VHR satellite images using rule-based approach and texture measures, Geoinformation Issues, Problemy Geoinformacji, Vol.2, No. 1(2).
 • Turlej K., Bartold M., Lewiński S., 2010, Analysis of extent and effects caused by the flood wave in May and June 2010 in the Vistula and Odra River Valleys, Geoinformation Issues, Vol. 2, No. 1, pp. 31-39.
 • Lewiński S., Bochenek Z., Turlej K., 2010, Klasyfikacja form pokrycia terenu na podstawie wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych KOMPSAT-2, XX Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji , 21 wrzesień, Warszawa.