Publikacje 2018

Publikacje

 • Baranowski M., Gotlib D., Olszewski R., 2018, Próba zdefiniowania domeny współczesnej kartografii, Roczniki Geomatyki, Vol. 4 (16), pp. 269-281. ARTYKUŁ
 • Bjerke J.W., Elverland E., Jaakola L., Lund L., Zagajewski B., Bochenek Z., Kłos A., Tømmervik H., 2018, High tolerance of a high-arctic willow and graminoid to simulated ice encasement, Boreal Environment Research, Vol. 23, pp. 329-338. ARTYKUŁ
 • Bochenek Z., Ziolkowski D., Bartold M., Orlowska K., Ochtyra A., 2018, Monitoring forest biodiversity and the impact of climate on forest environment using high-resolution satellite images, European Journal of Remote Sensing, Vol. 51 (1), pp. 166-181. doi:10.1080/22797254.2017.1414573 ARTYKUŁ
 • Bojanowski J.S., Stöckli R., Duguay-Tetzlaff A., Finkensieper S., Hollmann R., 2018, Performance Assessment of the COMET Cloud Fractional Cover Climatology across Meteosat Generations, Remote Sensing 2018, Vol. 10 (5), 804. doi:10.3390/rs10050804 ARTYKUŁ
 • Dabrowska-Zielinska K., Musial J., Malinska A., Budzynska M., Gurdak R., Kiryla W., Bartold M., Grzybowski P., 2018, Soil Moisture in the Biebrza Wetlands Retrieved from Sentinel-1 Imagery, Remote Sensing 2018, Vol. 10 (12), 1979. doi:10.3390/rs10121979 ARTYKUŁ
 • Dabrowska-Zielinska K., Bartold M., Gurdak R., Gatkowska M., Kiryla W., Bochenek Z., Malinska A., 2018, Crop Yield Modelling Applying Leaf Area Index Estimated from Sentinel-2 and Proba-V Data at JECAM site in Poland, Proceedings of 2018 IEEE International Geoscience & Remote Sensing Symposium (IGARSS), 22 - 27 July 2018, Valencia, Spain. doi:10.1109/IGARSS.2018.8519120 ARTYKUŁ
 • Gatkowska M., Wróbel K., 2018, Satelite Based (Pre-)System for Assessment of Lost in Agricultural Production Due to Negative Overwintering Pilot Study for Insurance Sector in Poland, Proceedings of 2018 IEEE International Geoscience & Remote Sensing Symposium (IGARSS), 22 - 27 July 2018, Valencia, Spain. doi:10.1109/IGARSS.2018.8518279 ARTYKUŁ
 • Grzybowski P., Gurdak R., 2018, Changes in the built-up areas at the aeration wedges of City of Warsaw, Geoinformation Issues, Vol. 10, No. 1 (10), pp. 37-51. ARTYKUŁ
 • Gurdak R., Grzybowski P., 2018, Feasibility study of vegetation indices derived from Sentinel-2 and PlanetScope satellite images for validating the LAI biophysical parameter to monitoring development stages of winter wheat, Geoinformation Issues, Vol. 10, No. 1 (10), pp. 27-35. ARTYKUŁ
 • Hoscilo A., Lewandowska, A., Konieczny A., Mroczek, K., Kulik S., 2018,  EO based service for forest management [in:] The Ever Growing Use of Copernicus across Europe’s Regions. A selection of 99 user stories by local and regional authorities, European Comission, European Space Agency and NEREUS - the Network of European Regions Using Space Technologies, pp. 88-89. ARTYKUŁ
 • Hościło A., Lewandowska A., Konieczny A., Mroczek K., Kulik S., 2018, Satelitarne wsparcie dla starostów zarządzających lasami niepaństwowymi, Las Polski, 17/2018. ARTYKUŁ
 • Hościło A., Lewandowska A., 2018, Zastosowanie danych z satelity Sentinel−2 do szacowania rozmiaru szkód spowodowanych w lasach huraganowym wiatrem w sierpniu 2017 roku, Sylwan, Vol. 162 (8), pp. 619-627. ARTYKUŁ
 • Hoscilo A., Lewandowska A., Ziółkowski D., Stereńczak K., Lisańczuk M., Schmullius C., Pathe C., 2018, Forest Aboveground Biomass Estimation Using a Combination of Sentinel-1 and Sentinel-2 Data, Proceedings of 2018 IEEE International Geoscience & Remote Sensing Symposium (IGARSS), 22 - 27 July 2018, Valencia, Spain. doi:10.1109/IGARSS.2018.8517965 ARTYKUŁ
 • Kałuski M., Hościło A., Gurdak R., 2018, Accuracy assessment of the Copernicus Building Heights 2012 layer based on the city of Warsaw, Geoinformation Issues, Vol. 10, No. 1 (10), pp. 53-64. ARTYKUŁ
 • Kałuski M., Chmiel J., Fijałkowska A., 2018, Wykorzystanie analiz sieciowych przy projektowaniu objazdów imprez masowych, Roczniki Geomatyki, Vol. 4 (16), pp. 347-359. ARTYKUŁ
 • Kłos A., Ziembik Z., Rajfur M., Dołhańczuk-Śródka A., Bochenek Z., Bjerke J.W., Tømmervik H., Zagajewski B., Ziółkowski D., Jerz D., 2018, Using moss and lichens in biomonitoring of heavy-metal contamination of forest areas in southern and north-eastern Poland, Science of The Total Environment, Vol. 627, pp. 438-449. doi:10.1016/j.scitotenv.2018.01.211 ARTYKUŁ
 • Łaszewski M., Kiryła W., 2018, Wpływ zadrzewienia stref nadbrzeżnych na warunki termiczne niewielkich cieków nizinnych w okresie letnim, Leśne Prace Badawcze, Vol. 79 (3), pp. 237-243. doi:10.2478/frp-2018-0023 ARTYKUŁ
 • Manakos I., Tomaszewska M., Gkinis I., Brovkina O., Filchev L., Genc L., Gitas I.Z., Halabuk A. Inalpulat M., Irimescu A., Jelev G., Karantzalos K., Katagis T., Kupková L., Lavreniuk M., Mesaroš M., Mihailescu D., Nita M., Rusnak T., Stych P., Zemek F., Albrechtová J., Campbell P., 2018, Comparison of Global and Continental Land Cover Products for Selected Study Areas in South Central and Eastern European Region, Remote Sensing 2018, Vol. 10 (12), 1967. doi:10.3390/rs10121967 ARTYKUŁ
 • Pfeifroth U., Bojanowski J.S., Clerbaux N., Manara V., Sanchez-Lorenzo A., Trentmann J., Walawender J.P., Hollmann R., Satellite-based trends of solar radiation and cloud parameters in Europe, Advances in Science and Research, Vol. 15, pp. 31-37. doi:10.5194/asr-15-31-2018 ARTYKUŁ
 • Tuszyńska J., Gatkowska M., Wróbel K., Jagiełło K., 2018, A pilot study on determining approximate date of crop harvest on the basis of Sentinel-2 satellite imagery, Geoinformation Issues, Vol. 10, No. 1 (10), pp. 65-77. ARTYKUŁ
 • Vicente-Guijalba F., Jacob A., Lopez-Sanchez J.M., Loper-Martinez C., Duro J., Notarnicola C., Ziolkowski D., Mestre-Quereda A., Pottier E., Mallorqui J.J., Lavalle M., Engdahl M., 2018, Sincohmap: Land-Cover and Vegetation Mapping Using Multi-Temporal Sentinel-1 Interferometric Coherence.Proceedings of 2018 IEEE International Geoscience & Remote Sensing Symposium (IGARSS), 22 - 27 July 2018, Valencia, Spain. doi:10.1109/IGARSS.2018.8517926 ARTYKUŁ
 • Zagajewski B., Kycko M., Tømmervik H., Bochenek Z., Wojtuń B., Bjerke J.W., Kłos A., 2018, Feasibility of hyperspectral vegetation indices for the detection of chlorophyll concentration in three High Arctic plants: Salix polaris, Bistorta vivipara, and Dryas octopetala, Acta Societatis Botanicorum Poloniae: Polar terrestrial ecosystems: ecology, evolution, and biogeography, Vol. 87 (4), 3604. doi:10.5586/asbp.3604 ARTYKUŁ

Konferencje naukowe

 • Bartold M., Gatkowska M., Gurdak R., Dąbrowska-Zielińska K., 2018, POLWET - System monitorowania obszarów mokradeł RAMSAR z wykorzystaniem danych satelitarnych, IV konferencja Środowisko Informacji, 22 listopad 2018, Warszawa. PREZENTACJA
 • Bartold M., Bochenek Z., Dąbrowska-Zielińska K., 2018, Monitorowanie okresu wegetacyjnego lasów Polski na podstawie wieloletnich obserwacji satelitarnych, IX konferencja Geomatyka w Lasach Państwowych, 11 - 13 wrzesień 2018, Rogów. POSTER
 • Bartold M., Bochenek Z., Dabrowska-Zielinska K., 2018, Forest phenology and its responses to meteorological observations in Poland using multitemporal SPOT-VGT and Proba-V data, 29 - 31 May 2018, Ostend, Belgium. POSTER
 • Bojanowski J.S., Musiał J., 2018, Wpływ dryftu orbitalnego satelitów serii NOAA i Metop na trendy klimatologiczne w zachmurzeniu, XXIII Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji, 24 - 25 wrzesień 2018, Łódź.
 • Bojanowski J.S., Musiał J., 2018, Zmienność cyklu dobowego zachmurzenia wyznaczona na podstawie danych satelitarnych Meteosat i reanalizy klimatologicznej Era-Interim, XXIII Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji, 24 - 25 wrzesień 2018, Łódź. POSTER
 • Bzowska-Bakalarz M., Bieganowski A., Majewski S., Turos P., Dąbrowski R., Dąbrowska-Zielińska K., 2018, Wykorzystanie systemu hipespektralnego zamontowanego na wiatrakowcu do diagnostyki stanu lasu, Konferencja krajowa pt. „Aktualne problemy ochrony lasu”, 16 - 18 październik 2018, Brunów.
 • Dąbrowska-Zielińska K., Bartold M., Gurdak R., Niro F., Gatkowska M., Kiryła W., Bochenek Z., Malińska A., 2018, Prognozowanie plonów upraw w Polsce na podstawie zobrazowań satelitarnych Sentinel-2 i Proba-V, XXIII Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji, 24 - 25 wrzesień 2018, Łódź. POSTER
 • Dabrowska-Zielinska K., 2018, JECAM SAR Inter-Comparison Special Event, IEEE International Geoscience & Remote Sensing Symposium (IGARSS), 22 - 27 July 2018, Valencia, Spain.
 • Dabrowska-Zielinska K., Bartold M., Gurdak R., Bochenek Z., Malinska A., 2018, Application of different resolutions of Proba-V data for crop yield modelling, 29 - 31 May 2018, Ostend, Belgium. PREZENTACJA
 • Dabrowska-Zielinska K., Musial J., Kowalik W., Kiryla W., Bartold M., Gurdak R., 2018, Validation of Temperature Sentinel-3 for agriculture and wetlands in Poland, LPVE - Workshop on Land Product Validation and Evolution, 27 February - 1 March 2018, Frascati (Rome), Italy. POSTER
 • Gatkowska M., 2018, Możliwości zastosowania danych satelitarnych satelitów Sentinel-2 dla rolnictwa precyzyjnego, XXIII Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji, 24 - 25 wrzesień 2018, Łódź.
 • Gurdak R., Bartold M., Bochenek Z., Dabrowska-Zielinska K., 2018, Analysis of spatial resolution impact on estimated biophysical parameters applying Proba-V and Sentinel-2 data, 29 - 31 May 2018, Ostend, Belgium. POSTER
 • Gurdak R., Dabrowska-Zielinska K., Bartold M., Bochenek Z., 2018, Comparison of different methods for estimates of vegetation biophysical parameters applying in-situ data and Sentinel-2, Proba-V Data, LPVE - Workshop on Land Product Validation and Evolution, 27 February - 1 March 2018, Frascati (Rome), Italy. POSTER
 • Hościło A., 2018, Satelitarne rozwiązania w zarządzaniu lasami niepaństwowymi, XXIII Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji, 24 - 25 wrzesień 2018, Łódź.
 • Hościło A., Lewandowska A., Kałuski M., Konieczny A., Mroczek K., Kulik S., 2018, SAT4EST - system wspierający lokalną administrację w zarządzaniu lasami niepaństwowymi, IX konferencja Geomatyka w Lasach Państwowych, 11 - 13 wrzesień 2018, Rogów.
 • Hościło A., Lewandowska A., Mirończuk A., 2018, Wielkoobszarowa analiza zasięgu zniszczeń w lasach na podstawie zdjęć satelitarnych Sentinel-2, IX konferencja Geomatyka w Lasach Państwowych, 11 - 13 wrzesień 2018, Rogów. POSTER
 • Kiryła W., 2018, Zdjęcia satelitarne w analizie terenów miejskich, Adaptacja odpowiedzią miast na zmiany klimatu, 18 - 19 wrzesień 2018, Warszawa.
 • Mirończuk A., Hościło A., 2018, Dynamika zmian w lasach i na torfowiskach w oparciu o analizy wieloczasowych zdjęć satelitarnych na przykładzie rezerwatu biosfery "Polesie Zachodnie", IX konferencja Geomatyka w Lasach Państwowych, 11 - 13 wrzesień 2018, Rogów. POSTER