Publikacje 2019

Publikacje

 • Baranowski M., Musiał E., 2019, Półwiecze działalności Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej pod przywództwem Profesora Jerzego Gaździckiego, Roczniki Geomatyki, Vol. 17, Nr 1 (84), pp. 7-25. ARTYKUŁ
 • Bartold M., Bochenek Z., 2019, Wpływ warunków meteorologicznych na początek okresu wegetacyjnego lasów liściastych północno-wschodniej Polski, Sylwan, Vol. 163 (12), pp. 997-1005. doi:10.26202/sylwan.2019044 ARTYKUŁ
 • Hościło A., Lewandowska A., 2019, Mapping Forest Type and Tree Species on a Regional Scale Using Multi-Temporal Sentinel-2 Data, Remote Sensing, Vol. 11 (8), 929. doi:10.3390/rs11080929 ARTYKUŁ
 • Kossacki K.J., Misiura K., Czechowski L., 2019, Sublimation of buried cometary ice, Icarus, Vol. 329, pp. 72-78. doi:10.1016/j.icarus.2019.03.019 ARTYKUŁ
 • Kulik M., Warda M., Bochniak A., Stamirowska-Krzaczek E., Turos P., Dąbrowska-Zielińska K., Bzoska-Bakalarz M., Bieganowski A., Trendak M., 2019, The Species Diversity of Grasslands in the Middle Wieprz Valley (PLH060005) Depending on Meadow Type and Mowing Frequency, Rocznik Ochrony Środowiska, Vol. 21 (1), pp. 543-555. ARTYKUŁ
 • Mandal D., Hosseini M., McNairn H., Kumar V., Bhattacharya A., Rao Y.S., Mitchell S., Dingle Robertson L., Davidson A., Dabrowska-Zielinska K., 2019, An investigation of inversion methodologies to retrieve the leaf area index of corn from C-band SAR data, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, Vol. 82, 101893. doi:10.1016/j.jag.2019.06.003 ARTYKUŁ
 • Rodríguez-Veiga P., Quegan S., Carreiras J., Persson H.J., Fransson J.E.S., Hoscilo A., Ziolkowski D., Sterenczak K., Lohberger S., Stängel M., Berninger A., Siegert F., Avitabile V., Herold M., Mermoz S., Bouvet A., Le Toan T., Carvalhais N., Santoro M., Cartus O., Rauste Y., Mathieu R., Asner G.P., Thiel C., Pathe C., Schmullius C., Seifert F.M., Tansey K., Balzter H., 2019, Forest biomass retrieval approaches from earth observation in different biomes, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, Vol. 77, pp. 53-68. doi:10.1016/j.jag.2018.12.008 ARTYKUŁ
 • Šimanauskienė R., Linkevičienė R., Bartold M., Dąbrowska‐Zielińska K., Slavinskienė G., Veteikis D., Taminskas J., 2019, Peatland degradation: the relationship between raised bog hydrology and NDVI, Ecohydrology 2019, e2159. doi:10.1002/eco.2159 ARTYKUŁ
 • Stöckli R., Bojanowski J.S., John V.O., Duguay-Tetzlaff A., Bourgeois Q., Schulz J., Hollmann R., 2019, Cloud Detection with Historical Geostationary Satellite Sensors for Climate Applications. Remote Sensing, Vol. 11 (9), 1052. doi:10.3390/rs11091052 ARTYKUŁ

Konferencje naukowe

 • Bartold M., 2019, POLWET - System monitorowania obszarów mokradeł Ramsar z wykorzystaniem danych satelitarnych, Seminarium dot. zastosowania danych satelitarnych do monitorowania obszarów chronionych, 8 marzec 2019, Warszawa. PREZENTACJA
 • Bojanowski J., Musial J., 2019, Quantifying the uncertainty and ensuing spurious trends in level-3 AVHRR- based cloud climate data records, 5th User Workshop Satellite Application Facility on Climate Monitoring, 3-5 June, Mainz, Germany.

 • Bojanowski J., Musial J., 2019, METEOSAT observations of diurnal variation of cloud fractional cover, 5th User Workshop Satellite Application Facility on Climate Monitoring, 3-5 June, Mainz, Germany.
 • Bojanowski J., Musial J., 2019, Dissecting effects of orbital drift of polar-orbiting satellites on accuracy and trends of cloud fraction climate data records, Living Planet Symposium, 13-17 May 2019, Milan, Italy.
 • Bojanowski J., Musial J., 2019, Variability and trends in diurnal cycle of cloud fractional cover: inter-comparison of satellite-derived and reanalysis data records, Living Planet Symposium, 13-17 May 2019, Milan, Italy.
 • Bojanowski J., Wozniak E., Aleksandrowicz S., Bochenek Z., Dabrowska-Zielinska K., Gatkowska M., Lewinski S., Musial J., Paradowski K., Rybicki M., Ziolkowski D., Milewski T., Mleczko M., Slesinski P., Laczynski A., 2019, EOStat – Agriculture Poland: Services for Earth Observation-based statistical information for agriculture, Living Planet Symposium, 13-17 May 2019, Milan, Italy.
 • Dąbrowska-Zielińska K., 2019, Copernicus - Program Obserwacji Ziemi, Seminarium - Usługi Copernicus koordynowane przez Europejską Agencję Środowiska źródłem informacji o pokryciu terenu, 27 luty 2019, Warszawa.
 • Dąbrowska-Zielińska K., 2019, Użyteczność danych satelitarnych do monitorowania obszarów chronionych - wieloletnie doświadczenia Instytutu Geodezji i Kartografii w monitorowaniu ekosystemu bagiennego Biebrzańskiego Parku Narodowego, 8 marzec 2019, Warszawa.
 • Dabrowska-Zielinska K., Gurdak R., Bochenek Z., Bartold M., Gatkowska M., Kowalik W., 2019, JECAM site in Poland – Real time of satellite and ground observations for building European - Agriculture network for GEO, Living Planet Symposium, 13-17 May 2019, Milan, Italy.
 • Gatkowska M., 2019, Program Copernicus - serwisy i dane o wysokim potencjale dla monitorowania obszarów chronionych, Seminarium dot. zastosowania danych satelitarnych do monitorowania obszarów chronionych, 8 marzec 2019, Warszawa.
 • Gatkowska M., Wrobel K., Paradowski K., 2019, The pilot demonstrations of EO data application for insurance sector in Poland within ESA ASAP Project, Living Planet Symposium, 13-17 May 2019, Milan, Italy.
 • Grzybowski P., Gurdak R., 2019, Zmiany w zabudowie na obszarach klinów napowietrzających miasta Warszawy, 21-22 marzec 2019, Poznań.
 • Gurdak R., Bartold M., Grzybowski P., Dabrowska-Zielinska K., 2019, Fusion of in-situ and satellite remote sensing data for crop yield modelling in Poland, Living Planet Symposium, 13-17 May 2019, Milan, Italy.
 • Gurdak R., Dąbrowska-Zielińska K., Grzybowski P., Bieganowski A., Bzowska-Bakalarz M., Turos P., Bereś P., Trendak A., Karamon B., 2019, Rozwiązania GIS w automatyzacji systemu rolnictwa precyzyjnego, 21-22 marzec 2019, Poznań.
 • Gurdak R., Dąbrowska-Zielińska K., Grzybowski P., Bieganowski A., Bzowska-Bakalarz M., Turos P., Bereś P., Trendak A., Karamon B., 2019, Wspomaganie rolnictwa precyzyjnego rozwiązaniami GIS, 20 marzec 2019, Warszawa.
 • Hościło A., 2019, Podsumowanie projektu CLC2018: przyszłość programu Corine Land Cover - założenia CLC+, Seminarium - Usługi Copernicus koordynowane przez Europejską Agencję Środowiska źródłem informacji o pokryciu terenu, 27 luty 2019, Warszawa.
 • Hościło A., 2019, Przykłady zastosowania wybranych produktów lokalnych i pan-europejskich w analizach środowiskowych, Seminarium - Usługi Copernicus koordynowane przez Europejską Agencję Środowiska źródłem informacji o pokryciu terenu, 27 luty 2019, Warszawa.
 • Hościło A., 2019, Udostępnianie warstw uszczegółowionych (HRL) oraz komponentów lokalnych, Seminarium - Usługi Copernicus koordynowane przez Europejską Agencję Środowiska źródłem informacji o pokryciu terenu, 27 luty 2019, Warszawa.
 • Hościło A., Lewandowska A., Ziółkowski D., Stereńczak K., Lisańczuk M., 2019, Wykorzystanie danych radarowych w szacowaniu wielkości biomasy drzewnej w Polsce, XI Sesja Zimowej Szkoły Leśnej, 12-14 marzec 2019, Sękocin Stary.
 • Hoscilo A., Lewandowska A., Kaluski M., 2019, SAT4EST – Sentinel-based service supporting local administration in forest management, Living Planet Symposium, 13-17 May 2019, Milan, Italy.
 • Mirończuk A., 2019, High Resolution Layers (HRL) - uszczegółowiona informacja o wybranych formach pokrycia terenu, Seminarium - Usługi Copernicus koordynowane przez Europejską Agencję Środowiska źródłem informacji o pokryciu terenu, 27 luty 2019, Warszawa.
 • Mironczuk A., Hoscilo A., Lewandowska A., 2019, Monitoring of forest damage in the Tatra Mountains using a time series of Sentinel-2 data, Living Planet Symposium, 13-17 May 2019, Milan, Italy.
 • Misiura K., Dabrowska-Zielinska K., Malinska A., Musial J., 2019, CO2 Measurements over the Biebrza Wetlands using satellite and field data, Living Planet Symposium, 13-17 May 2019, Milan, Italy.
 • Musial J., Karlsson, K.-G., 2019, VEOR probabilistic cloud mask – a prototype for the generation of the CM SAF climate data records, 5th User Workshop Satellite Application Facility on Climate Monitoring, 3-5 June, Mainz, Germany.
 • Olszewski D., 2019, Lokalne komponenty - Urban Atlas, Natura2000 i Riparian Zones, Seminarium - Usługi Copernicus koordynowane przez Europejską Agencję Środowiska źródłem informacji o pokryciu terenu, 27 luty 2019, Warszawa.
 • Šimanauskienė R., Linkevičienė R., Bartold M., Dąbrowska-Zielińska K., Taminskas J., 2019, Analysis of Raised Bog Humidity Conditions Using MODIS NDVI, 3rd International Conference on Life and Environmental Sciences, 2-4 May 2019, Kaunas, Lithuania.
 • Vicente-Guijalba F., Jacob A., Lopez-Martinez C., Mestre-Quereda A., Lopez-Sanchez J.M., Ziolkowski D., Lavalle M., Notarnicola C., Dabrowska-Zielinska K., Bochenek Z., Pottier R., Mallorqui J.J., Duro J., Antropov O., Suresh G., Engdahl M., 2019, Land-cover Classification using Multi-temporal Interferometric Sentinel-1 Data: Results from the SInCohMap Project, Living Planet Symposium, 13-17 May 2019, Milan, Italy.
 • Ziółkowski D., 2019, Konferencja przedstawiająca wyniki projektu REMBIOFOR - Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach, 22 styczeń 2019, Sękocin Stary.
 • Ziolkowski D., 2019, Deformation studies on Java (Indonesia) based on persistent and distributed scatters derived from Sentinel-1 data, Living Planet Symposium, 13-17 May 2019, Milan, Italy.
 • Ziolkowski D., Lewandowska A., Hoscilo A., Sterenczak K., 2019, Improvement of estimating biophysical parameters of Polish temperate forests using polarimetric analysis of ALOS-2 data, Living Planet Symposium, 13-17 May 2019, Milan, Italy.