Rocznik Astronomiczny

Rocznik As­tro­nomiczny jest opra­cowywany i wydawany nakładem In­sty­tutu Geodezji i Kar­tografii w Warszawie od 1946 roku, od 2002 roku również w wersji elektronicznej PDF, a od 2015 roku częściowo w wersji "on-line".

Rocznik jest podstawowym źród­łem danych wykorzystywanych w pomiarach astronomiczno-geo­de­zyj­nych; źródłem uzupełnianych na bieżąco informacji dotyczących najnowszych, przyjętych przez Międzynarodową Unię Astronomiczną oraz Międzynarodową Unię Geodezji i Geofizyki, systemów i układów odniesienia. Jest także źródłem wielu danych astronomicznych wykorzystywanych w dydaktyce astronomicznej i geodezyjnej oraz przez amatorów.


Rocznik Astronomiczny On-Line

czytaj więcej >

Rocznik Astronomiczny 2014

W LXIX tomie Rocznika na 2014 rok podobnie jak w jego poprzednich edycjach zawarto bieżące uaktualnienia wynikające z uchwał i rezolucji mię­dzy­na­ro­do­wych astronomicznych i geodezyjnych instytucji i organizacji nau­ko­wych.

czytaj więcej >

Rocznik Astronomiczny 2013

W LXVIII tomie Rocznika na 2013 rok podobnie jak w jego poprzednich edycjach zawarto bieżące uaktualnienia wynikające z uchwał i rezolucji międzynarodowych astronomicznych i geodezyjnych instytucji i organizacji naukowych. W bieżącym wydaniu są to przede wszystkim zmiany definicji stałych astronomicznych przyjęte w rezolucjach XXVII Zgromadzenia Generalnego Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Pekinie w 2012 r.

czytaj więcej >

Rocznik Astronomiczny 2012

W LXVII tomie Rocznika na 2012 rok, podobnie jak w poprzednich Rocznikach, począwszy od Rocznika na 2004 rok, są uwzględnione zmiany związane z nowymi, dostosowanymi do precyzji współczesnych technik obserwacyjnych (poniżej mikrosekundy łuku) definicjami niebieskich systemów odniesienia, transformacji między tymi systemami oraz systemami czasu przyjętymi przez Międzynarodową Unię Astronomiczną IAU (2000 r.) i Międzynarodową Unię Geodezji i Geofizyki IUGG (2003 r.) za obowiązujące od 1 stycznia 2003 roku.

czytaj więcej >

Rocznik Astronomiczny 2011

LXVI tom Rocznika Astronomicznego

czytaj więcej >