Rocznik Astronomiczny

Rocznik As­tro­nomiczny jest opra­cowywany i wydawany nakładem In­sty­tutu Geodezji i Kar­tografii w Warszawie od 1946 roku, od 2002 roku również w wersji elektronicznej PDF, a od 2015 roku częściowo w wersji "on-line".

Rocznik jest podstawowym źród­łem danych wykorzystywanych w pomiarach astronomiczno-geo­de­zyj­nych; źródłem uzupełnianych na bieżąco informacji dotyczących najnowszych, przyjętych przez Międzynarodową Unię Astronomiczną oraz Międzynarodową Unię Geodezji i Geofizyki, systemów i układów odniesienia. Jest także źródłem wielu danych astronomicznych wykorzystywanych w dydaktyce astronomicznej i geodezyjnej oraz przez amatorów.


Rocznik Astronomiczny 2005

LX tom Rocznika Astronomicznego

czytaj więcej >

Rocznik Astronomiczny 2004

LIX tom Rocznika Astronomicznego

czytaj więcej >

Rocznik Astronomiczny 2003

LVIII to Rocznika Astronomicznego

czytaj więcej >

Rocznik Astronomiczny 2002

LVII tom Rocznika Astronomicznego

czytaj więcej >