Aktualności

IGiK monitoruje suszę w 2020 r. (12 - 19 sierpnia)

Susza w okresie 12 -19 sierpnia 2020. Opracowanie: IGiK

Bezśnieżna i ciepła, zima uniemożliwia retencję wody w glebie, dlatego najnowsza mapa suszy dla przełomu marca i kwietnia 2020 roku opracowanego na podstawie zdjęć satelitarnych MODIS wskazuje na występowanie suszy na obszarach rolniczych i łąkowych w poszczególnych rejonach Polski. Susza dotknęła obszary w województwie kujawsko-pomorskim, zachodnio-pomoskim, wielkopolskim, opolskim, łódzkim oraz lubelskim.

czytaj więcej >

Japoński statek zderzył się z rafą koralową w pobliżu Mauritiusa

25 lipca japoński statek MV Wakashio uderzył w rafę koralową w pobliżu wyspiarskiego kraju Mauritius. Masowiec, który osiadł na mieliźnie miał na pokładzie około czterech tysięcy ton ropy, z czego blisko tysiąc ton surowca wydobyło się na zewnątrz.

czytaj więcej >

Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza nabór do pracy w nowoutworzonym Centrum Geomatyki Stosowanej

Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza nabór do pracy

w Centrum Geomatyki Stosowanej IGiK

Działając w imieniu Instytutu Geodezji i Kartografii niniejszym ogłaszam nabór kandydatów do pracy w Centrum Geomatyki Stosowanej w Instytucie Geodezji i Kartografii w Warszawie.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 3.09.2020 r.

czytaj więcej >

Dr Dariusz Dukaczewski doktorem habilitowanym w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie Nauk o Ziemi i Środowisku

Dr Dariusz Dukaczewski doktorem habilitowanym w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie Nauk o Ziemi i Środowisku.

czytaj więcej >

Skutki nawałnic nad Małopolską widziane z satelity Sentinel-1

Na skutek nawałnic, które przeszły nad Małopolską w nocy z soboty na niedzielę (20/21.06) doszło do wystąpienia z koryta rzeki Stradomka. Mimo, iż jest to niewielki potok, miały miejsce liczne podtopienia. Wezbrana rzeka przerwała wał w miejscowości Łapanów zalewając kilkadziesiąt posesji – tylko w samym centrum tej miejscowości około 50 budynków. Straty szacuje się na miliony złotych – woda wdarła się m.in. do zabytkowego kościoła z XVI wieku, pobliskiej nowszej świątyni oraz lokalnego domu kultury. Nieustępujące silne opady nie pozwalają na przeprowadzenie prac porządkowych gminy – woda zniszczyła także wiele gminnych i powiatowych dróg. Niestety, w poniedziałek nad gminą przeszła kolejna nawałnica, a ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnymi burzami i deszczami wydano dla kolejnych pięciu województw.

czytaj więcej >

Norilsk Nickel sprawcą „czerwonej” rzeki widzianej z satelity

21 tysięcy ton oleju napędowego z pękniętych zbiorników elektrociepłowni w Norylsku zalało rosyjską tundrę i przedostało się do wód. Sprawiło to, że znajdująca się w pobliżu rzeka zmieniła kolor na czerwony. Za pomocą danych satelitarnych Sentinel-2 możemy monitorować  rozwój sytuacji w czasie oraz bieżący zasięg klęski.

czytaj więcej >

Dr inż. Agata Hościło doktorem habilitowanym w dyscyplinie Nauki o Ziemi i Środowisku

dr inż. Agata Hościło

W dniu 29 maja 2020 r. Rada Dyscypliny Nauk o Ziemi i Środowisku Uniwersytetu Warszawskiego podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr inż. Agacie Hościło w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie Nauki o Ziemi i Środowisku. Podstawą nadania stopnia był monotematyczny cykl sześciu oryginalnych publikacji naukowych pod zbiorczym tytułem: „Ocena możliwości zastosowania teledetekcji satelitarnej do określania rozmieszczenia i zróżnicowania przestrzennego obszarów leśnych oraz wykrywania zmian w lasach”.

czytaj więcej >

Prof. dr hab. Jan Kryński przewodniczącym Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Jan Kryński został wybrany na Przewodniczącego-elekta Komitetu Geodezji PAN na kadencję 2020-2023 na zwołanym przez Dziekana Wydziału IV Nauk Technicznych PAN zebraniu plenarnym Komitetu Geodezji w dniu 12 maja 2020 r. Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwałą Nr 24/2020 z dnia 19 maja 2020 r. powołało prof. dr hab. Jan Kryńskiego na Przewodniczącego Komitetu Geodezji PAN na kadencję 2020-2023.
czytaj więcej >

Przebieg pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym

Centrum Teledetekcji w Instytucie Geodezji i Kartografii, od wielu lat prowadzi badania i monitoruje obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego.

czytaj więcej >

Copernicus Rapid Mapping - aktualny dokładny zasięg pożaru nad Biebrzą

Copernicus Rapid Mapping - aktualny dokładny zasięg pożaru nad Biebrzą

Copernicus Rapid Mapping opublikował aktualną mapę zasięgu pożaru nad Biebrzą – stan na 23.04.2020. Zasięg pożaru uzyskano na podstawie analizy zobrazowania satelitarnego SPOT 6/7 (© Airbus DS) zarejestrowanego 23 kwietnia 2020 r. o godzinie 10:04.

czytaj więcej >