Aktualności

Pożar nad Biebrzą: uruchomiona usługa Copernicus Rapid Mapping

W związku z trwającym od niedzieli 19 kwietnia pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym w ramach Europejskiego Serwisu Copernicus dedykowanego zarządzaniu kryzysowemu (https://emergency.copernicus.eu/) została uruchomiona usługa „natychmiastowego kartowania” tzw. „Rapid Mapping”. Celem tej usługi jest wsparcie zarządzania kryzysowego bezpośrednio po katastrofie. Usługa opiera się na pozyskiwaniu, przetwarzaniu i analizie w trybie natychmiastowym danych satelitarnych oraz innych dostępnych geoprzestrzennych danych rastrowych i wektorowych. Usługa została uruchomiona na prośbę Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Wynik wstępnego, przybliżonego zasięgu pożaru został opublikowany 22.04.2020 o godz. 19:20.

czytaj więcej >

LIFE_ADAPTCITY_PL- „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”

W ramach umowy zawartej między Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju a Instytutem Geodezji i Kartografii, Centrum Teledetekcji zrealizowało projekt, którego ideą było określenie stanu ekosystemu m.st. Warszawy w okresie od początku 2016 roku do końca 2018 roku. Głównym celem projektu było zredukowanie negatywnych skutków zmian klimatu dla ekosystemu Warszawy i rozpoczęcie działań adaptacyjnych w innych metropoliach w Polsce. Analizy zostały wykonane na potrzeby opracowania końcowego z zakresu monitoringu problemu środowiskowego projektu LIFE_ADAPTCITY_PL.

czytaj więcej >

Kontakt z Pracownikami IGiK w trakcie epidemii

Ze względu na stan epidemii prosimy kontaktować się z pracownikami Instytutu poprzez adresy mailowe

czytaj więcej >

W poniedziałek 23 marca odszedł od nas prof. Bogdan Ney

Z głębokim żalem informujemy, że 23 marca 2020 roku w wieku 85 lat zmarł Prof. dr hab. inż. Bogdan Ney. Wieloletni dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii, czł. rzecz. PAN.

czytaj więcej >

Prezes GUS powołał prof. dr hab Katarzynę Dąbrowską - Zielińską jako członka Naukowej Rady Statystycznej

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego powołał prof. dr hab. Katarzynę Dąbrowską–Zielińską jako członka Naukowej Rady Statystycznej.

czytaj więcej >

Seminarium w Instytucie Badań nad Rolnictwem w Pretorii

17 lutego 2020 roku odbyło się Seminarium, poświęcone monitorowaniu upraw rolniczych z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych, w Instytucie Badań nad Rolnictwem w Pretorii (THE AGRICULTURAL RESEARCH COUNCIL – „ARC”), w którym uczestniczyli zarówno pracownicy ARC jak i prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska z Centrum Teledetekcji IGiK oraz mgr Radosław Gurdak z IGiK. Otrzymaliśmy od Ambasadora Rzeczypospolitej w Pretorii notatkę w powyższego spotkania.

czytaj więcej >

Atak kalimy na zdjęciach satelitarnych

Wielka chmura saharyjskiego pyłu połączyła Saharę z wyspami Kanaryjskimi i sparaliżowała ten region.

czytaj więcej >

Cielenie się lodowca Pine Island na obrazach satelitarnych Sentinel-2

Cielenie się lodowca Pine Island na obrazie satelitarnym Sentinel-2 z dnia 11 lutego 2020 r. Opracowanie: IGiK
W ubiegłym tygodniu miało miejsce oderwanie się olbrzymiej góry lodowej od lodowca Pine Island Glacier (PIG) na Antarktydzie. Szczelinę po raz pierwszy zauważono już w październiku 2019. Pęknięcie miało 30 km długości oraz 60-100 m głębokości i sięgało do powierzchni morza. Takie zjawisko zwane jest cieleniem się lodowca a jego skutkiem jest powstawianie gór lodowych. Oderwany fragment lodowca ma powierzchnię 300 km², co jest wielkością porównywalną do powierzchni Malty. Krótko po oderwaniu góra rozpadła się na mniejsze części, co doskonale widać na zobrazowaniach z satelity Sentinel-2.
czytaj więcej >

W czwartek, 6 lutego odszedł od nas dr Jan Cisak

W czwartek, 6 lutego odszedł od nas dr Jan Cisak.

Długoletni i zasłużony pracownik Instytutu, w ostatnich latach, do czasu przejścia na emeryturę, kierownik Obserwatorium Geodezyjno-Geofizycznego Borowa Góra.

czytaj więcej >

Sentinel-2 obserwuje postępy budowy szpitala w Wuhan

W zaatakowanym przez koronawirusa Wuhan w ciągu zaledwie 10 dni powstał wyspecjalizowany tymczasowy szpital.

czytaj więcej >