Aktualności

Wykład pt.: "Informacje z najnowszych satelitów Programu UE Copernicus w Serwisie Monitorowania Globalnych Zmian Klimatu"

21 marca godz 16:00 odbędzie się wykład, prof. Dr hab. Katarzyny Dąbrowskiej – Zielińskiej pt.: "Informacje z najnowszych satelitów Programu UE Copernicus w Serwisie Monitorowania Globalnych Zmian Klimatu” w Kampusie Ochota Uniwersytetu Warszawskiego, w auli „A” Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów, ul. Pasteura 5 A.

czytaj więcej >

Zastosowanie danych satelitarnych do monitorowania obszarów chronionych

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Instytut Geodezji i Kartografii mają przyjemność zaprosić na Seminarium, które odbędzie się w gmachu Ministerstwa Środowiska w dniu 8 marca 2019 roku.

czytaj więcej >

Spotkanie informacyjne: Usługi Copernicus koordynowane przez Europejską Agencję Środowiska źródłem informacji o pokryciu terenu

W dniu 27 lutego 2019 r. w gmachu Ministerstwa Środowiska odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące usług komponentu lądowego Copernicus koordynowanych przez Europejską Agencję Środowiska, z zakresu informacji o pokryciu terenu i użytkowaniu ziemi. Organizatorami spotkania był Instytut Geodezji i Kartografii (IGiK) i Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), obie instytucje pełnią rolę krajowych centrów referencyjnych sieci EIONET do spraw pokrycia terenu.

czytaj więcej >

Prof. dr hab. Jan Kryński wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Geofizyki PAN

czytaj więcej >

Seminarium „Numeryczne symulacje ewolucji rzek na Ziemi i Tytanie”

28 stycznia 2019 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii odbędzie się seminarium dr Katarzyny Misiury pt.: „Numeryczne symulacje ewolucji rzek na Ziemi i Tytanie”

czytaj więcej >

Powrót do ulicy Z. Modzelewskiego

Na mocy wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7.12.2018 r. informujemy, że nazwa ulicy przy której znajduje się Instytut powróciła do pierwotnej nazwy, tj. Zygmunta Modzelewskiego.

czytaj więcej >

Seminarium „Wpływ dryfu orbitalnego satelity NOAA na analizy klimatologiczne zachmurzenia"

Uwaga zmiana terminu seminarium!

10 grudnia 2018 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii odbędzie się seminarium dr Jędrzeja Bojanowskiego pt.: „Wpływ dryfu orbitalnego satelity NOAA na analizy klimatologiczne zachmurzenia”

czytaj więcej >

Zebranie Zespołu KBKiS ds. Programu Obserwacji Ziemi Copernicus

W dniu 30 października 2018 r., w siedzibie Instytutu Geodezji i Kartografii, w godzinach 11.00 - 15.00 odbędzie się Zebranie Zespołu KBKiS ds. Programu Obserwacji Ziemi Copernicus.

Link do rejestracji na wydarzenie:

https://goo.gl/forms/MMtuGEanM6DoxtJY2

czytaj więcej >

Seminarium „Pozycje pozorne gwiazd”

22 października 2018 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii odbędzie się seminarium dr Marcina Sękowskiego pt.: „Pozycje pozorne gwiazd”

czytaj więcej >

Rozstrzygnięcie konkursu na stypendium naukowe dla doktoranta w projekcie badawczym NCN OPUS 14

Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (zał. do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.) informujemy, że w ramach konkursu na stypendium naukowe dla doktoranta do udziału w realizacji projektu badawczego pt.: "Określenie sejsmicznej struktury płaszcza Ziemi na podstawie rejestracji grawimetrów pływowych" pod kierunkiem dr hab. Monika Wilde-Piórko zakwalifikowana została Pani mgr Kamila Karkowska.

czytaj więcej >