Aktualności

Studenci Politechniki Warszawskiej z wizytą na europejskich uczelniach

Już 2 kwietnia 2017 r. studenci ze specjalności Geodezja i Nawigacja Satelitarna (GiNS) pod opieką profesora Andrzeja Pachuty rozpoczął się dziesięciodniowy wyjazd o charakterze naukowo - dydaktycznym do obserwatoriów astronomiczno - geodezyjnych oraz uniwersytetów technicznych na obszarze Europy Środkowej.

czytaj więcej >

BADANIE RYNKU wykonanie izolacji pionowej i poziomej

W celu zbadania rynku oraz oszacowania wartości zamówienia Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących wykonania izolacji pionowej i poziomej w budynku administracyjnym Obserwatorium Geodezyjno-Geofizycznego IGiK „Borowa Góra” w Jadwisinie k. Serocka.
czytaj więcej >

IGiK szkolił z wykorzystania danych satelitarnych w badaniach klimatu

W dniach 20-24 marca Jędrzej Bojanowski z Centrum Teledetekcji jako trener wziął udział w międzynarodowym szkoleniu „The Use of Gridded Satellite Data for Climate Services” z analizy satelitarnych danych klimatologicznych tworzonych przez Satellite Application Facility for Climate Monitoring (CM SAF). Szkolenie zostało zorganizowane przez EUMETSAT i odbyło się w krakowskim oddziale Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Więcej szczegółów znajduje się tutaj.

czytaj więcej >

Zaproszenie na seminarium projektu POLWET

Seminarium Projektu POLWET pt.: „POLWET - Satelitarny Serwis monitorowania i zarządzania obszarami Ramsar w Polsce”, 20 kwietnia 2017 r., godzina 12:00, siedziba Instytutu Geodezji i Kartografii, ul. Z. Modzelewskiego 27, w Warszawie

czytaj więcej >

Zebranie Zespołu KBKiS ds. Programu Obserwacji Ziemi Copernicus

czytaj więcej >

XIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS KARTOGRAFICZNY im. Barbary Petchenik

Międzynarodowa Asocjacja Kartograficzna, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Instytut Geodezji i Kartografii oraz Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego uprzejmie zapraszają uczniów klas V i VI do udziału w kolejnym konkursie na pracę o charakterze kartograficznym poruszającą tematykę:


 

czytaj więcej >

Srebrny medal dla IGiK na wystawie IWIS 2016

W dniach 10-12 października 2016 roku Instytut Geodezji i Kartografii uczestniczył w X Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2016, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i Politechnikę Warszawską.

czytaj więcej >

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. naukowych


Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. naukowych.

czytaj więcej >

Konferencja POLAR

W dniach 26 – 27 października 2016 r. Instytut Geodezji i Kartografii zorganizował wspólnie z Zakładem Geoinformacji, Kartografii i Teledetekcji Wydziału Geografii Uniwersytetu Warszawskiego międzynarodową konferencję poświęconą ocenie wpływu zmian klimatu i zanieczyszczeń na kondycję roślinności w strefach umiarkowanej i polarnej.
czytaj więcej >

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2016 dla IGiK

Podczas tegorocznego Forum Inteligentnego Rozwoju, zorganizowanego w Jasionce k. Rzeszowa, Instytut Geodezji i Kartografii został doceniony Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2016 w kategorii JEDNOSTKA NAUKOWA za realizację projektu ASAP, którego głównym celem jest utworzenie serwisu informacyjnego dla rolnictwa, bazującego na wykorzystaniu różnorodnych danych teledetekcyjnych.

czytaj więcej >