Aktualności

Zapytanie ofertowe dotyczące średnioformatowej kamery lotniczej

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późń.zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

czytaj więcej >

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Centrum Geodezji i Geodynamiki

Działając na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2017, poz. 1158 z późn. zm.), Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii ogłasza nabór kandydatów na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Centrum Geodezji i Geodynamiki Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie.
czytaj więcej >

Nabór do pracy w Centrum Teledetekcji IGiK

Działając w imieniu Instytutu Geodezji i Kartografii niniejszym ogłaszam nabór kandydatów do pracy w Centrum Teledetekcji w Instytucie Geodezji i Kartografii w Warszawie.
czytaj więcej >

BADANIE RYNKU - badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok

Badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok

W celu zbadania rynku oraz oszacowania wartości zamówienia Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących świadczenia usługi badania sprawozdania finansowego Instytutu Geodezji i Kartografii za 2017 rok.

czytaj więcej >

Kolejne zwycięstwo!!!

W dniach 23-24 września 2017 roku odbyły się IV Mistrzostwa Polski Geodetów w tenisie stołowym zorganizowane przez Koło Terenowe SGP w Kazimierzy Wielkiej. 

czytaj więcej >

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego

Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego.

czytaj więcej >

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - znak sprawy KP.26.7.2017

Znak sprawy KP.26.7.2017
Dotyczy: postępowania na „Dostawę drobnego sprzętu komputerowego na potrzeby projektu EPOS” – znak KP.26.7.2017
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

czytaj więcej >

Nabór na stanowisko redaktora biblioteki cyfrowej

Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza nabór na stanowisko redaktora biblioteki cyfrowej w Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej.

czytaj więcej >

Centrum Teledetekcji w Instytucie Geodezji i Kartografii poszukuje pracowników

Działając w imieniu Instytutu Geodezji i Kartografii niniejszym ogłaszam nabór do pracy w Centrum Teledetekcji w Instytucie Geodezji i Kartografii w Warszawie.

czytaj więcej >

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę drobnego sprzętu komputerowego na potrzeby projektu EPOS

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę drobnego sprzętu komputerowego na potrzeby projektu EPOS.
czytaj więcej >