Aktualności

Nowa Rada Naukowa w Instytucie Geodezji i Kartografii

W dniu 23 maja br. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej kadencji 2012-2015.

Nominacje członkom Rady wręczyli: Sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji – Włodzimierz Karpiński i dyrektor Instytutu dr Marek Baranowski.

czytaj więcej >

Mapy przezimowania zbóż i rzepaku w 2012 roku

W Zakładzie Teledetekcji OPOLiS wykonano mapy przezimowania zbóż ozimych i rzepaku w 2012 roku. Na podstawie zdjęć satelitarnych NOAA/AVHRR opracowano mapy stanu zbóż w województwach Polski.

Dodatkowo do badań stanu upraw ozimych wykorzystano średniorozdzielcze zdjęcia satelitarne TERRA/MODIS oraz wysokorozdzielcze zdjęcia WorldView-2.

czytaj więcej >

Pożegnanie Profesora dra hab. inż. Wojciecha Janusza

W dniu 9 maja 2012 roku pożegnaliśmy naszego, wieloletniego, znakomitego i zasłużonego kolegę Profesora dra hab. inż. Wojciecha JANUSZA. Profesor był utalentowanym naukowcem, w sposób niezwykle czynny, odpowiedzialny i nowatorski Współtworzącym współczesną geodezję stosowaną. Jego dorobek publikacyjny sięgnął 200 pozycji, a pierwsze opracowania publikował jeszcze w okresie swoich studiów. Wypromował 6 doktorów i był recenzentem 25 rozpraw doktorskich, 25 rozpraw habilitacyjnych oraz 12 wniosków o tytuł profesora.

czytaj więcej >

Laureatka II edycji projektu "Top 500"

Z prawdziwą satysfakcją informujemy, że dr Albina Mościcka z Zakładu Kartografii naszego Instytutu znalazła się w gronie 80 polskich naukowców przyjętych do II edycji projektu "Top 500 In­no­va­tors - Science - Ma­na­ge­ment - Commercialization", realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).

czytaj więcej >

Konferencja "M@py w sieci. Kartograficzna wizualizacja przestrzeni miejskiej"

Serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji konferencji M@py w sieci tym razem pt. "Kartograficzna wizualizacja przestrzeni miejskiej”, która odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2012 r. w Sandomierzu. Konferencja organizowana jest przez Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie, Katedrę Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego i Zakład Kartografii Politechniki Warszawskiej.

czytaj więcej >

GIS Day

W dniu 16 listopada 2011r. w Warszawie na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW odbyła się kolejna edycja "GIS Day"·pod patronatem Prezydenta miasta stołecznego Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz.
W tym roku Instytut Geodezji i Kartografii był jednym ze współorganizatorów imprezy.

czytaj więcej >

Jubileusz 80. urodzin prof. dra hab. Jerzego Gaździckiego

W dniu 15 października 2011 r. w Pałacu Szustra w Warszawie odbył się jubileusz 80. urodzin Profesora Jerzego Gaździckiego. Organizatorami uroczystości byli Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz Instytut Geodezji i Kartografii. W uroczystości udział wzięli przyjaciele, współpracownicy Profesora, przedstawicie świata nauki i administracji oraz rodzina Jubilata.

czytaj więcej >

Konferencja w Edynburgu

W dniach 27 czerwca - 1 lipca w Edynburgu (Szkocja) odbyła się doroczna konferencja poświęcona wdrażaniu dyrektywy INSPIRE "ZaINSPIRowani do 2020 - przyczyniając się do mądrego, zrównoważonego i włączającego wzrostu" ("INSPIREd by 2020 - Contributing to smart, sustainable and inclusive growth"). Piąta konferencja INSPIRE była poświęcona problematyce rozwoju przepisów implementacyjnych INSPIRE oraz ich wdrażania w krajach członkowskich Unii Europejskiej i na poziomie wspólnotowym.
czytaj więcej >

Test form

czytaj więcej >

Spotkanie informacyjne ws. implementacji Programu GMES

4 października 2010 r., w siedzibie Instytutu Geodezji i Kartografii, odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie Programu Global Monitoring for Environment and Security (GMES) w Polsce, zorganizowane z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pełniącego funkcję międzyresortowego koordynatora ds. implementacji tego Programu w naszym kraju. Celem spotkania było przedstawienie przygotowywanego dokumentu „Plan implementacji Programu GMES w Polsce” i dyskusja nad nim z przyszłymi użytkownikami.
czytaj więcej >