Aktualności

Konkurs na stanowisko asystenta w Centrum Teledetekcji

Na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 736) oraz § 11 pkt. 2 Statutu Instytutu Geodezji i Kartografii, Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie

czytaj więcej >

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Systemów Informacji Przestrzennej i Kartografii

Na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 736) oraz § 11 pkt. 2 Statutu Instytutu Geodezji i Kartografii, Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Systemów Informacji Przestrzennej i Kartografii

czytaj więcej >

Konkurs na stanowisko adiunkta w Centrum Teledetekcji

Na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 736) oraz § 11 pkt. 2 Statutu Instytutu Geodezji i Kartografii Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie

czytaj więcej >

SUSZA ROLNICZA 2018

czytaj więcej >

Nabór na stanowisko redaktora biblioteki cyfrowej

Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza nabór na stanowisko redaktora biblioteki cyfrowej w Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej.

czytaj więcej >

Stypendium naukowe dla doktoranta w projekcie badawczym NCN OPUS 14

Stypendium naukowe dla doktoranta w projekcie badawczym NCN OPUS 14 pt. „Określenie sejsmicznej struktury płaszcza Ziemi na podstawie rejestracji grawimetrów pływowych”.
czytaj więcej >

IGIK DOŁĄCZYŁ DO COPERNICUS RELAYS

Instytut Geodezji i Kartografii (IGiK) dołączył do polskiego konsorcjum „Copernicus Relays” tworzonego przez Astri Polska i Kapitech.

czytaj więcej >

Warsztaty „Nowe technologie dla leśnictwa”

Warsztaty „Nowe technologie dla leśnictwa”
czytaj więcej >

Job offer in the research project NCN SONATA 13 “Combining GRACE-type mission and GNSS CORS network data for the determination of temporal mass variations in the Earth system on local/regional scale”

The main aim of this project is to comprehensively analyse and develop a methodology for combining GRACE-type mission data and national GNSS CORS (Continuously Operating Reference Stations) data for the determination of temporal mass variations within the Earth system on a regional/local scale.

czytaj więcej >

Sesja informacyjna i treningowa dotycząca Programu Obserwacji Ziemi Copernicus

W dniu 26 kwietnia w siedzibie Instytutu Geodezji i Kartografii odbędzie się Sesja Informacyjna i Treningowa dotycząca Programu Obserwacji Ziemi COPERNICUS. Celem sesji informacyjnej jest zapoznanie uczestników z produktami i serwisami oferowanymi przez Program Copernicus jak również z możliwościami ich zastosowania w wielu sektorach gospodarki i dziedzinach nauki. Ponadto przedstawione zostaną ogólnodostępne systemy i serwisy umożliwiające korzystanie z danych satelitarnych oferowanych przez Program Copernicus. W trakcie sesji treningowej przedstawimy Państwu praktyczne przykłady zastosowania danych Programu Copernicus jak również przekażemy Państwu podstawową wiedzę umożliwiającą podjęcie pierwszych kroków w zastosowaniu danych i produktów Programu Copernicus w Państwa działalności.
czytaj więcej >