Aktualności

Wynik postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii

W wyniku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii Komisja Konkursowa wyłoniła kandydata w osobie dr inż. Roberta Władysława Bauera i przedstawiła kandydaturę Ministrowi Administracji i Cyfryzacji.

czytaj więcej >

BADANIE RYNKU - Usługa opracowania strony internetowej

BADANIE RYNKU - Usługa opracowania strony internetowej

W celu zbadania rynku oraz oszacowania wartości zamówienia Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących świadczenia usługi opracowania strony internetowej.

czytaj więcej >

Usługa doradztwa personalnego - BADANIE RYNKU (5.01.2015)

W celu zbadania rynku oraz oszacowania wartości zamówienia Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących świadczenia usługi doradztwa personalnego.
czytaj więcej >

LXX Rocznik Astronomiczny na 2015 rok oraz Rocznik Astronomiczny "On-line"

Wydany został kolejny, LXX już, tom Rocznika Astronomicznego. Rocznik opracowywany i wydawany jest przez Instytutu Geodezji i Kartografii od 1946 roku; od 2002 roku również w wersji elektronicznej PDF.

czytaj więcej >

Badanie sprawozdania finansowego za 2014 rok

BADANIE RYNKU

Badanie sprawozdania finansowego za 2014 rok

W celu zbadania rynku oraz oszacowania wartości zamówienia Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących świadczenia usługi badania sprawozdania finansowego Instytutu Geodezji i Kartografii za 2014 rok.

czytaj więcej >

Szkolenie e-learning Geoserwisy, czyli jak dane satelitarne wspierają pracę jednostek administracji publicznej

Zaproszenie do szkolenia e-learning Geoserwisy, czyli jak dane satelitarne wspierają pracę jednostek administracji publicznej. E-szkolenie jest dedykowane pracownikom jednostek administracji publicznej różnych szczebli, w szczególności realizującym zadania, m.in. z zakresu ochrony środowiska i przyrody, planowania przestrzennego oraz zarządzania kryzysowego.

czytaj więcej >

FIRM - Forum Inicjatyw Regionalnych Mazowsza – transport, zdrowie, środowisko

 

W dniu 10 września 2014 r. w Warszawie, w Urzędzie Województwa Mazowieckiego odbędzie się spotkanie inicjujące Forum Inicjatyw Regionalnych Mazowsza – transport, zdrowie, środowisko (w skrócie FIRM), utworzone w ramach RSIG (Regional Special Interest Group) w zakresie inteligentnego transportu.

czytaj więcej >

Akademia Geomatyki Praktycznej (AGP) – nowa inicjatywa edukacyjna

Akademia Geomatyki Praktycznej (AGP) – nowa inicjatywa edukacyjna Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Geodezji i Kartografii.
czytaj więcej >

ESA App Camp 2014 - Register until 21 July.

czytaj więcej >

Konkurs na dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii ogłoszony w dniu 5 maja 2014 r. nie został rozstrzygnięty.

czytaj więcej >