Aktualności

Zagrożenie powodziowe okiem satelity

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom jakie stawia przed nami bezustannie zmieniający się klimat oraz zagrożenia jakie za sobą niesie, Instytut Geodezji i Kartografii w sposób ciągły monitoruje, prognozuje oraz bada skutki tych zmian. Utrzymujące się wyjątkowo długo wysokie temperatury oraz brak deszczu skutkujące suszami w poprzednich latach ustąpiły miejsca obfitym opadom w roku bieżącym.

czytaj więcej >

Seminarium Użyteczność kartograficznych anamorfoz powierzchniowych

27 maja 2019 roku o godzinie 9:00 w Instytucie Geodezji i Kartografii odbędzie się seminarium dr Anny Markowskiej pt.: "Użyteczność kartograficznych anamorfoz powierzchniowych"

czytaj więcej >

ZAPYTANIE OFERTOWE dostawa kompletnego serwera z funkcją macierzy dyskowej

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późń. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

czytaj więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa odbiornika GNSS wraz z anteną".

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa odbiornika GNSS wraz z anteną".
czytaj więcej >

Słabe prognozy plonów zbóż na starcie wegetacji 2019.

czytaj więcej >

ZAPYTANIE OFERTOWE dostawa kompletnego serwera z funkcją macierzy dyskowej

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późń. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

czytaj więcej >

Wyniki krajowego etapu XIV Międzynarodowego Konkursu im. B. Petchenik - 2019 r.

Krajowa Komisja Konkursowa XIV Międzynarodowego Konkursu im. Barbary Petchenik na posiedzeniu w dniu 20 marca 2019 roku dokonała oceny ponad 500 prac nadesłanych na tegoroczny konkurs pod hasłem:

czytaj więcej >

III Miejsce dr Anny Markowskiej w konkursie na najlepszą pracę doktorską

18 marca 2019 r. podczas konferencji zorganizowanej w Łodzi z okazji Dnia Statystyki Polskiej pt. „230 lat statystyki publicznej w Polsce” zostali ogłoszeni laureaci „Konkursu pod patronatem Prezesa GUS na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki” obronione w roku akademickim 2017/2018.

czytaj więcej >

Oferta pracy w Dziale Obsługi Informatycznej

Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza nabór do pracy w Dziale Obsługi Informatycznej.

czytaj więcej >

Cykl otwartych wykładów „Czwartki o czwartej”

Serdecznie zapraszamy na cykl otwartych wykładów „Czwartki o czwartej”, które odbywają się w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów, Aula „A” ul. Pasteura 5 A w Warszawie, Kampus Ochota UW

czytaj więcej >